ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
* สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
|}
 
== ทำเนียบคณบดี ==
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้
{| class="toccolours" width="100%"
| colspan="3" align="center" style="background: Skyblue" |<span style="color:Black">'''ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง '''</span>
|-
! width="50%" style="background: #D2EDF7" |รายนามคณบดี
! width="50%" style="background: #D2EDF7" |ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign="top" |1. ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
| valign="top" |พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
|}
 
* [https://www.mfu.ac.th/mfu-landing-page.html เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]
*[http://management.mfu.ac.th/ เว็บไซค์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]
<br />{{คณะบริหารธุรกิจในประเทศไทย}}{{มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง}}{{สร้างปี|2548}}
193

การแก้ไข