ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|4= 4. [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|5= 5. [[เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4]]
|6= 6. พระดำรงราชานุภาพ (ชุ่ม ศตะรัตน์)
|6=
|7=
|8= 8. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|11= 11. คล้าย โรจนดิศ
|12=
|13= 13. พวง ศตะรัตน์
|13=
|14=
|15=
|24=
|25=
|26= 26. สด
|27= 27. คุ้ม
|28=
|29=
3,360

การแก้ไข