ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหอวัง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| motto = สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ (ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา)
| song = มาร์ชหอวัง
| colours = {{ubl|{{แถบสีสามกล่อง|#8964b451300}}{{แถบสีสามกล่อง|#ffd700ffff00}} [[สีน้ำตาล|น้ำตาล]] - [[สีเหลือง|เหลือง]]}}
| free_label = อัตลักษณ์
| free_text = ลูกหอวัง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
381

การแก้ไข