ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระศรีวรานุรักษ์ (ศรี บุญเฉลียว)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
| name = พระศรีวรานุรักษ์ (ศรี บุญเฉลียว)
| image =
| imagesize = 200 px
| order = นายกเทศมนตรี[[เทศบาลนครเชียงใหม่|นครเชียงใหม่]]
| primeminister =
| term_start = พ.ศ. 2486
| term_end = พ.ศ. 2486
| predecessor =
| successor =
| birth_date = ราว พ.ศ. 2440
| birth_place =
| death_date = [[พ.ศ. 2518]] (78 ปี)
| death_place =
| spouse = จินดา บุญเฉลียว
| religion = [[พุทธ]]
| party =
| signature =
| footnotes =
}}
'''พระศรีวรานุรักษ์''' (ศรี บุญเฉลียว) เป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่]] 1 สมัย ในปี พ.ศ. 2480
 
== ประวัติ ==
พระศรีวรานุรักษ์ เป็นบุตรของนายวัง กับนางบัวจันทร์ บุญเฉลียว เกิดที่บ้านศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2440 เข้าเรียนที่[[โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย|โรงเรียนกลางเวียง]] ต่อมา[[เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)]] ได้รับเขาเป็นบุตรบุญธรรม และส่งเรียนต่อโรงเรียนปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนกลับมารับราชการประจำแผนกเลขาฯ มณฑลพายัพ ต่อมาย้ายไปประจำที่กรุงเทพ และเรียนวิชากฎหมายเพิ่มเติม<ref name="นักการเมืองถิ่น">[http://www.wachum.com/dewey/900/maibio1.pdf นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่]</ref>
 
พระศรีวรานุรักษ์ ขอกลับมารับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ และเคยดำรงตำแหน่งเสมียนตรามณฑลพายัพ นายอำเภอสารภี และ<ref>https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_rd/2552/8_85/t8_85.pdf</ref> นายอำเภอแม่ริม<ref>https://www.thaitambon.com/tambon/500709/product</ref> รับราชการในยุคเดียวกับ[[เจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง ณเชียงใหม่)]]<ref>[https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1189670/ ย้อนอดีต 101 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง)]</ref>
พระศรีวรานุรักษ์ ลงเล่นการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2480 และเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการต้อนรับรัฐธรรมนูญเมื่อมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2476<ref>http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/detailart.aspx?ArticleID=1861</ref> พระศรีวรานุรักษ์ มีบทบาทในฝ่ายนิติบัญญัติ อาทิ เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดสหกรณ์นิคมในเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/D/3274.PDF</ref>
 
พระศรีวรานุรักษ์ ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2486<ref name="นักการเมืองถิ่น" />
 
พระศรีวรานุรักษ์ เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2518 อายุ 78 ปี<ref name="นักการเมืองถิ่น" />
 
== อ้างอิง ==
 
{{เรียงลำดับ|ศรี บุญเฉลียว}}
{{เกิดปี|2440}}
{{ตายปี|2518}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดเชียงใหม่]]