ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| image = หลวงศรีประกาศ.jpg
| imagesize = 200 px
| order = นายกเทศมนตรี[[เทศบาลนครเชียงใหม่|นครเชียงใหม่]]
| order =
| primeminister =
| term_start = พ.ศ. 2483
| term_end = พ.ศ. 2485
| predecessor =
| successor =
| term_start2 = พ.ศ. 2486
| term_end2 = พ.ศ. 2487
| birth_date = ราว พ.ศ. 2429
| birth_place = [[จังหวัดจันทบุรี]]
หลวงศรีประกาศ ชื่อเดิม ฉันท์ วิชยาภัย เกิดที่[[จังหวัดจันทบุรี]] ต่อมาได้ย้ายตามครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับนางศรีประกาศ (เรือนแก้ว วิชยาภัย) ไม่มีบุตรธิดา
 
หลวงศรีประกาศ ประกอบอาชีพ[[ทนายความ]] และต่อมาได้เป็นกรรมการสุขาภิบาล โดยได้วางแผนผังสุขาภิบาลสร้างอาคารชั้นเดียวสุขาภิบาล ริเริ่มให้มีการสร้างสะพาน ถนน ตรอกซอยอีกหลายแห่ง ในปี พ.ศ. 2476 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ กระทั่งได้รับเลือกตั้งเป็น[[เทศบาลนครเชียงใหม่|นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่]] รวม 6 สมัย<ref>มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 '''"ปริศนาโบราณคดี"''' เพ็ญสุภา สุขคตะ.[https://www.matichonweekly.com/column/article_7659]</ref> จนระหว่างปี พ.ศ. 2483 - 2487 ยกเว้นในปี พ.ศ. 24762486<ref>[http://www.wachum.com/dewey/900/maibio1.pdf ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนราษฎรนักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่]</ref>
 
หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย) เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2512 อายุ 83 ปี<ref name="cm">[http://www.chiangmaiworldheritage.net/detail_show.php?id=21&lang=th หลวงศรีประกาศ]จากเว็บไซต์ เชียงใหม่ มรดกโลก</ref>