ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ป.ม.}} (เดิมชื่อ มหาสุราภรณ์)
* {{ร.ป.ฮ.|๒๔๔๑}} <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/026/282.PDF พระราชทานเหรียญปราบฮ่อ] </ref>
* {{ร.จ.พ.|๒๔๔๒}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/026/362.PDF พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา] </ref>
{{ร.จ.ม.}}
{{ม.ป.ร.5|๒๔๔๙}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/024/613_1.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๔] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม