ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระศรีวรานุรักษ์ (ศรี บุญเฉลียว)"

(หน้าใหม่: '''พระศรีวรานุรักษ์''' (ศรี บุญเฉลียว) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนร...)
 
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย]]