ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
| order = [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์]]
[[พรรคไทยรักไทย]] [[สมัยที่ 1]]
| primeminister = [[ดร.ทักษิณ ชินวัตร]]
| term_start = [[6 มกราคม พ.ศ. 2544]]
| term_end = [[21 ธันวาคม พ.ศ. 2547]]
| predecessor =
| successor =
 
| order2 = [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์]]
[[พรรคไทยรักไทย]] [[สมัยที่ 2]]
| primeminister2 = [[ดร.ทักษิณ ชินวัตร]]
| term_start2 = [[6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548]]
| term_end2 = [[24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549]]
| predecessor2 =
| successor2 =
<!----------ตำแหน่ง---------->
 
| order3 = [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ]]
[[พรรคเพื่อไทย]] [[สมัยที่ 3]]
| primeminister3 = [[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]
| term_start3 = [[11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555]]
| term_end3 = [[9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556]]
| predecessor3 =
| successor3 =
| footnotes =
}}
'''นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์''' อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] 3 สมัย เป็น อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์]] [[พรรคไทยรักไทย]] 2 สมัย และเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ]] [[พรรคเพื่อไทย]] 1 สมัย ปัจจุบันเป็น [[กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย]] [[ตำแหน่งเหรัญญิก]] [[พรรคเพื่อไทย]]
 
== ประวัติ ==
 
== การทำงาน ==
ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544]] และ [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548]] สังกัด[[พรรคไทยรักไทย]] ต่อมาใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554]] เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 69 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เขาได้เลื่อนขึ้นมาเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ]] แทนตำแหน่งที่ว่าง <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/080/9.PDF ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง] ราชกิจานุเบกษา</ref> ของนาย[[วิเชียร ขาวขำ]] ซึ่งลาออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
 
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557]] เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 76<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/010/65.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)]</ref>
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562]] เขาได้กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 สังกัดพรรคเพื่อไทย
 
[[ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดีเด่น ปี 2544,2545 และ 2546]]
ปัจจุบันยังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้ง[[ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3]] ณ ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน
 
[[ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดีเด่น ปี 2544,2545 และ 2546]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
 
{{ป.ม.|2545}}
 
{{ป.ช.|2547}}
 
{{ม.ว.ม.|2555}}