ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เด่น ดอกประดู่"

* มนต์รักสายฟ้าแลบ (2553) [[ช่อง 7]]
* เจ้าหญิงหลงยุค (2554) [[ช่อง 7]]
* มนต์รักแม่น้ำมูล (2554) [[ช่อง 7]]
* ยัยบุญกับหมอทึ่ม (2556) [[ช่อง 3]] รับบท เสี่ยทรงเกียรติ / พ่อของทรงศักดิ์ คู่กับ [[รุ่งระวี บริจินดากุล]]
* [[สุสานคนเป็น]] (2557) [[ช่อง 7]]
ผู้ใช้นิรนาม