ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
 
== ที่มาของชื่อ ==
มีผู้เสนอว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ เมืองนครราช คือเมืองเดียวกันกับเมืองราด ของ[[พ่อขุนผาเมือง]]  เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองพระนครหลายประการ นอกจากนี้รูปสลักกองทัพชาวสยามบนระเบียงด้านหนึ่งของ  [[นครวัด]]  อาจเป็นชาวสยามจากลุ่มแม่น้ำมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองนครราช และยังมีการกล่าวถึงเมืองนครราชสีมาในพงศาวดารของกัมพูชาหลายครั้งด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีมุมมองอีกด้านหนึ่งก็ว่า นครราชสีมา นั้นเป็นคำไทยเป็นคำใหม่ แยกเป็นคำได้คือ  ''นคร, ราช''  และ  ''สีมา''  หมายความว่า "เมืองใหญ่อันเป็นขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักร" (ราช+สีมา) ส่วนคำว่า  '''โคราช'''  (สำเนียงถิ่น: โค-หฺราด, ไทยกลาง: โค-ราด, เขมร: โก-เรียช) นั้น น่าจะเพี้ยนมาจาก  [[นครราช]]  (อ่านตามสำเนียงว่า คอน-หฺราด ซึ่งเป็นคำเรียกนครราชสีมาแบบย่อ ๆ ของชาวบ้าน) หรือ อังกอร์เรียจ ต่อมาลดรูปเป็น กอร์เรียจ และเพี้ยนเป็นโคราช ในที่สุด​และไม่ได้เพี้ยนมาจากชื่อเมือง[[โคราฆปุระ]]  (Gorakhpur) ที่เป็นชื่อเมืองสมัยใหม่ในแคว้นเดียวกับเมือง[[อโยธยา]]  (Ayodhya) ในอินเดีย ตามข้อสันนิษฐานของ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]​แต่อย่างใดเนื่องจากเมืองโคราชที่สูงเนินมีความเก่าแก่กว่าเมืองโคราฆปุระ
 
เดิมทีนั้นชื่อเมืองนครราชสีมา มีการใช้ "นครราชสีมา" และ "นครราชสีห์มา" สลับกันไป จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2445 (พ.ศ. 2444 เดิม) ได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศว่า {{quote|ชื่อมณฑลแลเมืองนครราชสีห์มา ซึ่งใช้ตัว ห การันต์ด้วยนั้น เปนการผิดจากความหมายของชื่อเมือง แต่นี้ต่อไปอย่าให้ใช้ตัว ห การันต์ ให้ใช้ว่า นครราชสีมา ในการที่จะออกชื่อเกี่ยวด้วยมณฑลแลเมืองนี้ในที่ทั้งปวง|ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ มกราคม ร.ศ. ๑๒๐ เล่ม ๑๘ หน้า ๗๙๑}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/041/791.PDF ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ มกราคม ร.ศ. ๑๒๐ เล่ม ๑๘ น่า ๗๙๑]</ref>
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
<center>
<gallery>
ไฟล์:Nakhon Ratchasima PAO logo.png|อบจ.นครราชสีมา
ไฟล์:Seal of Nakhon Ratchasima.png|ทน.นครราชสีมา
ไฟล์:Pak Chong Logo.png|ทม.ปากช่อง
ไฟล์:Sikhiu city.gif|ทม.สีคิ้ว
ไฟล์:บัวใหญ่.png|ทม.บัวใหญ่
ไฟล์:Seal Mueng Pak City.png|ทม.เมืองปัก
</gallery>
</center>
 
มีจำนวนทั้งสิ้น 334 แห่ง แบ่งออกเป็น [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 แห่ง [[เทศบาลนคร]] 1 แห่ง [[เทศบาลเมือง]] 4 แห่ง [[เทศบาลตำบล]] 85 แห่ง และ [[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 243 แห่ง โดยเทศบาลสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ดังนี้
ภาคการเงินการธนาคาร จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนสำนักงานของธนาคารทั้งสิ้น 152 สำนักงาน([[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2560|พ.ศ. 2562]]) เงินรับฝากรวมทุกประเภท ([[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2562]]) ทั้งสิ้น '''153,649 ล้านบาท''' และ เงินให้สินเชื่อรวมทุกประเภท (มี.ค.2562) ทั้งสิ้น '''169,203 ล้านบาท''' <ref>[http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/RegionalEconFinance/Northeastern/Pages/MoneyandBanking.aspx# ยอดเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อจำแนกตามจังหวัด], สถิติการเงินและการธนาคารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.</ref>
 
<br />
=== นิคมอุตสาหกรรม ===
[[ไฟล์:เขตอุตสาหกรรมในนครราชสีมา.jpg|thumb|right|เขตอุตสาหกรรมในนครราชสีมา|270x270px]]
* นิคมอุตสาหกรรมสูงเนิน (โครงการ)
 
{{clear}}<br />
 
== ประชากรศาสตร์ ==
}}
 
=== ประชากรศาสตร์ ===
=== พื้นเพของคนจังหวัดนครราชสีมา ===
{{ต้องการอ้างอิง-ส่วน}}
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติหรือหลายชาติพันธุ์ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีจำนวนมากมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือ [[ไทโคราช|ไทย (หรือเรียกอีกอย่างว่า ไทโคราช)]] และอีกกลุ่มคือ[[ชาวลาว]] และ [[ชาวอีสาน]](ตอนบนและด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตจังหวัด) และมีชนกลุ่มน้อยอีกได้แก่ [[มอญ]] กุย (หรือส่วย) [[ชาวบน]] จีน [[ไทยวน]] ญวน และแขก
 
== การศึกษา ==
จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขต (''ไม่รวมสังกัด อปท.'')
 
=== การแบ่งเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ===
* สังกัด[[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31]] - ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 50 แห่ง
* สังกัด[[องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา]] - ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 59 แห่ง
 
=== การแบ่งเขตพื้นที่ประถมศึกษา ===
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต
* [[เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1|เขต 1]] - อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโนนสูง
* [[เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2|เขต 2]] - อำเภอจักราช อำเภอหนองบุญมาก อำเภอห้วยแถลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอโชคชัย
* [[เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3|เขต 3]] - อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอวังน้ำเขียว
* [[เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4|เขต 4]] - อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนินและอำเภอปากช่อง
* [[เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5|เขต 5]] - อำเภอเทพารักษ์ อำเภอพระทองคำ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทยและอำเภอด่านขุนทด
* [[เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6|เขต 6]] - อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอคงและอำเภอบัวใหญ่
* [[เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7|เขต 7]] - อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอพิมายและอำเภอโนนแดง
 
=== โรงเรียน ===
{{บทความหลัก|รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา‎}}
* โรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัด: [[โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย]]
* โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด: [[โรงเรียนสุรนารีวิทยา]]
* โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด: [[โรงเรียนบุญวัฒนา]]
* โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด: [[โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์]]
 
<center>
<gallery>
ไฟล์:Rslogo.png| <small> [[โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย]] </small>
ไฟล์:SRNlogo.png| <small> [[โรงเรียนสุรนารีวิทยา]] </small>
ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png| <small> [[โรงเรียนบุญวัฒนา]] </small>
ไฟล์:ตรานางสาวบุญเหลือ.jpg| <small> [[โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์]] </small>
</gallery>
</center>
 
=== สถาบันอุดมศึกษา ===
* [[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]] ([[วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา|วนศ.นครราชสีมา]])
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] นครราชสีมา
<center>
<gallery>
ไฟล์:Sut.gif| <small> [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] </small>
ไฟล์:RMUTI KORAT.png| <small> [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน]] ศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ </small>
ไฟล์:Nrru logo png.png| <small> [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]] </small>
ไฟล์:มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.png| <small> [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา </small>
ไฟล์:Logo-gs.png| <small> [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] </small>
ไฟล์:มจร.png| <small> [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] วิทยาเขตนครราชสีมา </small>
ไฟล์:NIDA logo.png| <small> [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] </small>
ไฟล์:ตราสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.jpg| <small> [[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]] </small>
</gallery>
</center>
 
==== สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ====
* [[วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ]] วิทยาเขตนครราชสีมา
* [[หน่วยการเรียนทางไกล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์|สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดนครราชสีมา]]
<center>
<gallery>
ไฟล์:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.png|[[มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]]
ไฟล์:วิทยาลัยนครราชสีมา.png|[[วิทยาลัยนครราชสีมา]]
ไฟล์:Life-logo.jpg|[[สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน]]
ไฟล์:วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์.jpg|[[วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์]]
ไฟล์:PCBC logo.jpg|[[วิทยาลัยพิชญบัณฑิต]] นครราชสีมา
ไฟล์:IBC logo.jpg|[[วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ]] วิทยาเขตนครราชสีมา
ไฟล์:Logo PIM.png|[[หน่วยการเรียนทางไกล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์|สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดนครราชสีมา]]
</gallery>
</center>
 
=== สถาบันอาชีวศึกษา ===
 
=== รถโดยสารประจำทาง ===
 
:<font size="3">'''เดินทางจากกรุงเทพฯ '''</font>
==== จากกรุงเทพมหานคร ====
 
มีรถโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศชั้น 1 ชั้น 2 และรถตู้ปรับอากาศ สาย 21 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) วิ่งให้บริการจาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 กรุงเทพฯ มายังจังหวัดนครราชสีมา ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริษัทเอกชน ที่ได้รับสัมปทานเปิดบริการเดินรถโดยสารสาย 21 ดังนี้
ซึ่งจะให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีขนส่งทั้งสองแห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (ถนนบุรินทร์) และ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ ปลายทางจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมาได้
 
:<font size="3">'''เดินทาง=== ภายในจังหวัด '''</font>====
การเดินทางภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง มีขนส่งสาธารณะให้บริการดังนี้คือ
::* '''รถโดยสารประจำทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) ''' วิ่งบริการภายในเขตเทศบาล และ บริเวณใกล้เคียง รถโดยสารหมวด 1 แบ่งออกเป็น 21 สาย วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงไปตามเส้นทางต่าง ๆ
ถ้าต้องการเดินทางไปต่างอำเภอ จะมีรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ให้บริการไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา หลายสายด้วยกัน สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ถนนบุรินทร์ มีทั้งประเภทรถสองแถว และ รถบัสโดยสารประจำทางให้บริการ จะมีรถโดยสารไป [[อำเภอปักธงชัย]] [[อำเภอประทาย]] [[อำเภอด่านขุนทด]] [[อำเภอปากช่อง]] [[อำเภอสูงเนิน]] สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 นั้น จะมีรถโดยสาร ไปเฉพาะ [[อำเภอพิมาย]] [[อำเภอห้วยแถลง]] และ ตำบลด่านเกวียน,[[อำเภอโชคชัย]]
 
:<font size="3">'''=== เดินทางระหว่างจังหวัด'''</font> ====
มีทั้งรถโดยสารประจำทางธรรมดา และปรับอากาศ หมวด 2 และ 3 จำนวนหลายเส้นทางในจังหวัดต่าง ๆ วิ่งให้บริการผ่านจังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) ทุกวัน
 
==== เดินทางระหว่างประเทศ ====
นอกจากนี้ มีรถโดยสารประจำทาง ให้บริการรับส่งผู้โดยสารจาก '''ต้นทาง[[จังหวัดนครราชสีมา]]''' ไปยังปลายทางจังหวัดอื่น ในภาคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
::* '''ภาคอีสาน''' ได้แก่
::** นครราชสีมา - แก้งสนามนาง ชัยภูมิ
::** นครราชสีมา - [[ขอนแก่น]]
::** นครราชสีมา - ชัยภูมิ แก้งคร้อ ภูเขียว ชุมแพ ภูกระดึง วังสะพุง เมืองเลย เชียงคาน
::** นครราชสีมา - [[อุดรธานี]]
::** นครราชสีมา - [[มุกดาหาร]]
::** นครราชสีมา - [[อุบลราชธานี]]
::** นครราชสีมา - [[หนองคาย]] (ศรีเชียงใหม่)
::** นครราชสีมา - [[ยโสธร]]
::** นครราชสีมา - [[สุรินทร์]]
::** นครราชสีมา - [[บุรีรัมย์]]
::** นครราชสีมา - [[นครพนม]] (บ้านแพง)
::* '''ภาคเหนือ''' ได้แก่
::** นครราชสีมา - [[นครสวรรค์]]
::** นครราชสีมา - [[พิษณุโลก]]
::** นครราชสีมา - [[เพชรบูรณ์]] ,หล่มสัก
::** นครราชสีมา - [[เชียงใหม่]]
::** นครราชสีมา - [[เชียงราย]] (แม่สาย)
::* '''ภาคกลาง''' ได้แก่
::** นครราชสีมา - [[กรุงเทพฯ]]
::** นครราชสีมา - [[สระบุรี]]
::** นครราชสีมา - [[อยุธยา]]
::** นครราชสีมา - [[ลพบุรี]] (ลำนารายณ์)
::* '''ภาคตะวันออก''' ได้แก่
::** นครราชสีมา - [[สระแก้ว]] (อรัญประเทศ)
::** นครราชสีมา - [[จันทบุรี]]
::** นครราชสีมา - [[ชลบุรี]] (พัทยา)
::** นครราชสีมา - [[ระยอง]]
::** นครราชสีมา - [[ตราด]] (แหลมงอบ)
::* '''ภาคตะวันตก''' ได้แก่
::** นครราชสีมา - [[หัวหิน]]
::* '''ภาคใต้''' ได้แก่
::** นครราชสีมา - [[หาดใหญ่]]
::** นครราชสีมา - [[กระบี่]]
 
:<font size="3">'''เดินทางระหว่างประเทศ'''</font>
::* กรุงเทพฯ-นครราชสีมา - [[นครหลวงเวียงจันทน์]] [[สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว]] (กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ 900 บาท, นครราชสีมา-เวียงจันทน์ 540 บาท)
::** เวลา 21.00 น. จากสถานีต้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ถึง บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 2 ประมาณ 23.50 น.
 
=== รถไฟความเร็วสูง ===
โครงการ[[รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (สายอีสาน)|รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ]] ช่วงที่ 1 [[สถานีกลางบางซื่อ|กรุงเทพ (บางซื่อ)]] - [[สถานีรถไฟนครราชสีมา|นครราชสีมา]] (เริ่มก่อสร้าง 21 ธันวาคม 2560) {{อ้างอิง}}
 
เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2567
 
* สถานีรถไฟความเร็วสูง[[สถานีรถไฟปากช่อง|ปากช่อง]]
* สถานีรถไฟความเร็วสูง[[สถานีรถไฟนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
 
=== ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ===
* อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 24 กิโลเมตร
* อำเภอขามทะเลสอ 25 กิโลเมตร
* อำเภอโนนไทย 30 กิโลเมตร
* อำเภอโชคชัย 33 กิโลเมตร
* อำเภอปักธงชัย 36 กิโลเมตร
* อำเภอสูงเนิน 36 กิโลเมตร
* อำเภอโนนสูง 39 กิโลเมตร
* อำเภอจักราช 44 กิโลเมตร
* อำเภอขามสะแกแสง 52 กิโลเมตร
* อำเภอสีคิ้ว 53 กิโลเมตร
* อำเภอหนองบุญมาก 54 กิโลเมตร
* อำเภอพระทองคำ 60 กิโลเมตร
* อำเภอพิมาย 61 กิโลเมตร
* อำเภอด่านขุนทด 62 กิโลเมตร
* อำเภอครบุรี 64 กิโลเมตร
* อำเภอห้วยแถลง 70 กิโลเมตร
* อำเภอโนนแดง 75 กิโลเมตร
* อำเภอคง 80 กิโลเมตร
* อำเภอวังนํ้าเขียว 82 กิโลเมตร
* อำเภอปากช่อง 89 กิโลเมตร
* อำเภอสีดา 89 กิโลเมตร
* อำเภอเทพารักษ์ 92 กิโลเมตร
* อำเภอเสิงสาง 93 กิโลเมตร
* อำเภอบัวใหญ่ 95 กิโลเมตร
* อำเภอชุมพวง 99 กิโลเมตร
* อำเภอประทาย 100 กิโลเมตร
* อำเภอบัวลาย 102 กิโลเมตร
* อำเภอบ้านเหลื่อม 105 กิโลเมตร
* อำเภอแก้งสนามนาง 105 กิโลเมตร
* อำเภอลำทะเมนชัย 118 กิโลเมตร
* อำเภอเมืองยาง 129 กิโลเมตร
 
=== ทางหลวง ===
เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพหลายด้าน ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และระดับนานาชาติอยู่เสมอ
 
[[ไฟล์:Korat v Thailand XI.JPG|thumb|340x340px|สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา<br />5 ธันวาคม 2550]]
[[ไฟล์:SEA Games 2007 Logo.jpg|thumb|150px|สัญลักษณ์การแข่งขันซีเกมส์ 2007]]
[[ไฟล์:FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012.jpg|thumb|150px|สัญลักษณ์การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012
]]
[[ไฟล์:2013 Asian Women's Volleyball Championship logo.png|thumb|150px|สัญลักษณ์การแข่งขัน<br />วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย<br />2013]]
[[ไฟล์:วอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2014.png|thumb|150px|สัญลักษณ์การแข่งขัน<br />วอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย<br />2014]]
[[ไฟล์:วอลเลย์บอลหญิงยู19เอเชียเอสโคล่า.jpg|thumb|150px|สัญลักษณ์การแข่งขัน<br />วอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย
<br />2016]]
[[ไฟล์:2017 Asian Women's U23 Volleyball Championship thai.jpg|thumb|200px|สัญลักษณ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2017]]
=== กีฬาระดับชาติ ===
* '''กีฬาแห่งชาติ'''
** [[พ.ศ. 2513]] จัด[[กีฬาแห่งชาติ]] ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
** [[พ.ศ. 2557]] จัด[[กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43]] จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านกีฬาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เนื่องจากมีการพัฒนาด้านกีฬาตลอดเวลา ในหลากหลายชนิดกีฬา เช่น{{อ้างอิง}}
* '''กีฬาเยาวชนแห่งชาติ'''
** [[พ.ศ. 2528]] จัด[[กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1]] ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดการให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2528 ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
 
* '''กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ'''
** [[พ.ศ. 2560]] จัดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ย่าโมเกมส์ ครั้งที่ 38 วันที่ 23-31 ม.ค. 2560
 
 
* '''กีฬาระดับอุดมศึกษา'''
** [[พ.ศ. 2541]] [[กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย |กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15]] "ราชมงคลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2540 แข่งขันระหว่างวันที่ 24 – 31 มกราคม 2541 ณ สนามกีฬาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
** [[พ.ศ. 2548]] จัด[[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32]] (สุรนารีเกมส์) จัดการแข่งขันวันที่ 8- 15 มกราคม พ.ศ. 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
** [[พ.ศ. 2557]] จัด[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 30|กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30]] “อีสานเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557
** [[พ.ศ. 2560]] จัด[[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44]] ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 21กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
 
=== กีฬานานาชาติ ===
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติหลายครั้ง
 
*[[พ.ศ. 2536]]
** [[วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 1993]] จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2536
*[[พ.ศ. 2544]]
** [[วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2001]] การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23- 30 กันยายน กันยายน พ.ศ. 2544
*[[พ.ศ. 2550]]
** [[วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี]]
** [[วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2007]] จัดขึ้นระหว่างวัน 5-13 กันยายน 2550 โดยสนามแข่งขันจัดขึ้น ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
** กีฬา[[ซีเกมส์ 2007]] ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
*[[พ.ศ. 2551]]
** กีฬา[[อาเซียนพาราเกมส์ 2008]] ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2551
** [[วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนคัพ 2008]] จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2008 ที่ MCC Hall Convention Center The Mall Korat จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
** [[วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนคัพ 2008]]โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2008 ที่ MCC Hall Convention Center The Mall Korat จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
*[[พ.ศ. 2552]]
** [[วอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลก 2009]] จัดตั้งแต่วันที่ 3–12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
*[[พ.ศ. 2553]]
** [[ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ]] ครั้งที่ 40 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม พ.ศ. 2553
*[[พ.ศ. 2554]]
** จักรยาน ลู่-ถนน ชิงแชมป์เอเชีย 2011 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
*[[พ.ศ. 2555]]
** [[ฟุตซอลชิงแชมป์โลก]] ที่อาคารโคราช ชาติชาย ฮอลล์ ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 ร่วมกับกรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยจัดในช่วงวันที่ 1 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
*[[พ.ศ. 2556]]
** [[วอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปีชิงแชมป์โลก 2013]] ที่อาคารชาติชาย ฮอลล์ และ ลิปตพัลลภ ฮอลล์ จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
** [[วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2013]] โดยใช้อาคารชาติชาย ฮอลล์ ร่วมกับ สนาม MCC Hall Convention Center The Mall Korat จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 21 กันยายน พ.ศ. 2556
*[[พ.ศ. 2557]]
** [[วอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2014]] สนาม MCC Hall Convention Center The Mall Korat จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม–19 ตุลาคม พ.ศ. 2557
*[[พ.ศ. 2558]]
** [[ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ]] ครั้งที่ 43 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
** จักรยานชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 35 ในเวลากลางคืน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558<ref>http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1401620886</ref>
*[[พ.ศ. 2559]]
** [[วอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2016]] (u19) ครั้งที่ 18 โดยจัดขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2559
*[[พ.ศ. 2560]]
** [[วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2017]] ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2560
*[[พ.ศ. 2561]]
** [[วอลเลย์บอลหญิงเอวีซีคัพ 2018]] (ทีมหญิง) วันที่ 17-23 กันยายน 2561 ที่จังหวัดนครราชสีมา
 
=== การพัฒนากีฬา ===
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านกีฬาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เนื่องจากมีการพัฒนาด้านกีฬาตลอดเวลา ในหลากหลายชนิดกีฬา เช่น
 
''' มวย '''
* [[สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา]]
* [[สนามกีฬาสุรพลากีฬาสถาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]]
* สนามกีฬากลาง ค่ายสุรนารี<ref>http://www4.sat.or.th/StandardSports/structures.aspx</ref>
*สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
==สถานที่ท่องเที่ยว==
*[[อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี]]และประตูชุมพล อ.เมือง
*[[อ่างเก็บน้ำซับประดู่]] อ.สีคิ้ว
*น้ำตกวังเณรและน้ำตกวังคาวบอย อ.สูงเนิน
*หาดโคราช(อ่างเก็บน้ำห้วยยาง) อ.เมือง
*[[อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย]]และไทรงาม อ.พิมาย
*แหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาทและทุ่งสัมฤทธิ์ อ.โนนสูง
*กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยว[[อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่]] อ.ปากช่อง และอ.วังน้ำเขียว
*กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยว[[อุทยานแห่งชาติทับลาน]] อ.ครบุรี และอ.วังน้ำเขียว
*จุดชมวิว[[เขายายเที่ยง]] อ.สีคิ้ว
*[[หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน]] อ.โชคชัย
*[[หมู่บ้านหินทราย บ้านหนองโสน]] อ.โชคชัย
*[[วัดบ้านไร่]] หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อ.ด่านขุนทด
*[[สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] อ.เมือง
*[[พิพิธภัณฑ์จิตรกรรมสามมิติโคราช]] อ.เมือง
*[[สวนสัตว์นครราชสีมา]] และสวนน้ำโคราชทะเลอีสาน อ.เมือง
*[[วัดศาลาลอย]] อ.เมือง
*[[สวนทุ่งลุงพี]] อ.ขามทะเลสอ
*[[วิหารหลวงพ่อโต]] อ.สีคิ้ว
*[[ตลาดน้ำกลางดง]] อ.ปากช่อง
*[[เขี่อนลำตะคลอง]] อ.สีคิ้ว และอ.ปากช่อง
*[[เขื่อนลำมูลบน]]และหาดจอมทอง อ.ครบุรี
*[[ผาเก็บตะวัน]] อ.วังน้ำเขียว
*[[เขาแผงม้า]] อ.วังน้ำเขียว
*[[ตลาดเมืองย่า 100 ปี]] อ.เมือง
*[[ตลาดเซฟวัน]] ตลาดนัดกลางคืน อ.เมือง
*[[เมืองเสมา]] (รัฐศรีจนาศะ) อ.สูงเนิน
*[[ปราสาทหินเมืองแขก]] อ.สูงเนิน
*[[ปราสาทหินเมืองเก่า]] อ.สูงเนิน
*[[ปราสาทหินโนนกู่]] อ.สูงเนิน
*[[วัดธรรมจักรเสมาราม]] (วัดพระนอนคลองขวาง) อ.สูงเนิน
*[[สะพานดำ สถานีรถไฟสูงเนิน]] อ.สูงเนิน
*[[สถานีรถไฟสูงเนิน]] อ.สูงเนิน
*[[ภาพเขียน 4,000 ปี]] [[วัดเขาจันทร์งาม]] อ.สีคิ้ว
*[[ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้]] อ.สีคิ้ว
*[[ตลาดไท-ยวน]] อ.สีคิ้ว
*[[ทุ่งกังหันลม]] บ.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด
*[[สะพานไม้ 100 ปี]] อ.ครบุรี
*[[ทุ่งดอกหญ้า]] ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว
 
== เทศกาลและงานประเพณี ==
* [[การจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ]] หน้าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 เมษายน ทุกปี
*[[เทศกาลดนตรี]]ต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคมของอีกปี บริเวณกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถือว่าเป็นจังหวัดที่จัดงานมากที่สุดในประเทศไทย
 
==กระบวนการยุติธรรม==
*[[ศาลอุทธรณ์ภาค 3]]
*[[ศาลแรงงานภาค 3]]
*[[ศาลจังหวัดนครราชสีมา]]
*[[ศาลจังหวัดสีคิ้ว]]
*[[ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)]]
*[[ศาลจังหวัดบัวใหญ่]]
*[[ศาลจังหวัดพิมาย]]
*[[ศาลแขวงนครราชสีมา]]
*[[ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา]]
*[[ศาลปกครองนครราชสีมา]]
 
== ดูเพิ่ม ==