ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพณิชยสารวิเทศ (ผาด มนตธาตุผลิน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ชีวิตครอบครัว==
พระพณิชยสารวิเทศ สมรสกับนางสาวเสงี่ยม สุวรรณปัทม์ บุตรี พระบาสวัสดิคิพระยาสวัสดิคิริศรีสมันตราษฎร์นายก อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2458 มีบุตร ธิดารวม 8 คนคือ
* นายผงาด มนธาตุผลิน
* นางสาวสงบ มนธาตุผลิน
ผู้ใช้นิรนาม