ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติยูทูบ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[ภาษาอังกฤษ]]
| 2 ธันวาคม ค.ศ. 2011<ref>[http://pctechmagazine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:google-launches-youtube-uganda&catid=1:latest-news&Itemid=162 Google Launches YouTube Uganda] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120104043549/http://pctechmagazine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1069%3Agoogle-launches-youtube-uganda&catid=1%3Alatest-news&Itemid=162 |date=January 4, 2012 }} December 2, 2011. Retrieved January 15, 2012.</ref>
|ก่อนหน้านั้นเคยใช้เว็บไซต์ภาษาสวาฮิลี
|ต้องใช้รุ่นภาษาสวาฮีลีในการแก้ไขสำหรับประเทศนี้
|-
| {{Flag|Nigeria}}
|-
| {{Flag|Thailand}}
| [[ภาษาไทย]] [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาจีน]] และ [[ภาษาเกาหลี]]
| 1 เมษายน ค.ศ. 2014<ref>{{cite news|url=http://www.nationmultimedia.com/business/YouTube-introduces-homepage-especially-30230795.html|title=YouTube introduces homepage especially|newspaper=[[The Nation (Thailand)|The Nation]]|date=April 3, 2014|accessdate=April 4, 2014|author=Asina Pornwasin}}</ref>
|
| [[ภาษาสิงหล]] และ[[ภาษาทมิฬ]]
| 12 มกราคม ค.ศ. 2016<ref name="himalayan">{{cite news|url=https://thehimalayantimes.com/entertainment/youtube-launches-specific-homepages-for-nepal-pakistan-sri-lanka/|title=YouTube launches Nepal, Pakistan, Sri Lanka-specific homepages|newspaper=[[The Himalayan Times]]|date=January 13, 2016|accessdate=January 31, 2016}}</ref>
|ถูกบล็อกภายในประเทศไทย
|-
| {{Flag|Jamaica}}
|[[ภาษากรีก]] และ[[ภาษาตุรกี]]
|13 มีนาคม ค.ศ. 2019
|เปิดตัวเว็บไซท์ภาษาท้องถิ่นเป็นประเทศสุดท้ายในกลุ่ม[[สหภาพยุโรป]]
|-
|{{Flag|Liechtenstein}}
34

การแก้ไข