ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคสหประชาธิปไตย"

 
กลุ่มสยามประชาธิปไตย ลงสมัครรับเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2522 ได้รับเลือกตั้งจำนวน 29 ที่นั่ง<ref>https://library2.parliament.go.th/ebook/content-er/28_2.pdf</ref>
 
พรรคสยามประชาธิปไตยลงรับ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526|เลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 25262529]] ปรากฏว่าทางพรรคได้ ส.ส. ทั้งสิ้น 1838 คนซึ่งพรรคได้ร่วมกับ [[พรรคกิจสังคม]], [[พรรคประชากรไทย]] และ [[พรรคชาติประชาชน]] สนับสนุน [[พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] เป็นนายกรัฐมนตรี
 
[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531]] ได้ 5 ที่นั่ง
 
== อ้างอิง ==