ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคสหประชาธิปไตย"

=== รายนามหัวหน้าพรรค ===
* พันเอก [[พล เริงประเสริฐวิทย์]] ([[10 มกราคม]] [[พ.ศ. 2526]] - พ.ศ. 2526)
* [[เฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ]]<ref name="196ratcha">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/196/25.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคสยามประชาธิปไตย]</ref> (14 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 - 2 เมษายน พ.ศ. 2529<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/055/10.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หัวหน้าพรรคสยามประชาธิปไตยลาออกจากตำแหน่ง (นายเฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ)]</ref>
* [[นิพนธ์ ศศิธร]] (4 เมษายน พ.ศ. 2529 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529)
* [[บุญเท่ง ทองสวัสดิ์]] (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 - [[22 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2535]])
=== รายนามเลขาธิการพรรค ===
* [[มั่น พัธโนทัย]] ([[10 มกราคม]] [[พ.ศ. 2526]] - พ.ศ. 2526)
* [[ประสาทพร เทพลิบ]]<ref name="196ratcha" /> (14 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529)
* [[ตามใจ ขำภโต]] (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 - [[22 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2535]])