ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|align = "center"| [[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| <big>'''[[คนเหนือฅน]]'''</big> ||align = "center"| ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ยศวรรธน์ ทะวาปี]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง]]<br>[[ฉัตรดาว สิทธิผล]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[ไพศาล ขุนหนู]]<br>[[กมลรัตน์ ทานนท์]]<br>[[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง]]<br>[[ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์]]<br>[[อิทธิกร สาธุกรรม]]<br>[[จรัญ งามดี]]<br>[[อิงชนก ประสาตร์]]<br>[[ญาณิศา คำเนียม]]</center>}}
|align = "center"| <big>'''[[โซ่เวรี]]'''</big> ||align = "center"| เริ่ม 22 กรกฎาคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล]]<br>[[มุกดา นรินทร์รักษ์]]<br>[[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]]<br>[[บารมิตา สาครจันทร์]]<br>[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]]<br>[[คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์]]<br>[[กชกร ส่งแสงเติม]]<br>[[วโรดม เข็มมณฑา]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท นีโน่โคลีเซี่ยม บราเดอร์สอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]]
|}
 
396

การแก้ไข