ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align = "center"| <big>'''[[มาหยารัศมี|มาหยารัศมี (พ.ศ. 2555)]]'''</big> ||align="center"| 16 มิถุนายน 2563 - ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2563 ||align="center"| {{hidden||<center>[[วงศกร ปรมัตถากร]]<br>[[ดาวิกา โฮร์เน่]]<br>[[ป่านทอง บุญทอง]]<br>[[โตนนท์ วงบุญ]]<br>[[นพพล พิทักษ์โล่พานิช]]<br>[[กัญญา รัตนเพชร์]]<br>[[พิไลรัมภา สิริสุรีภัสร์|พรรัมภา สุขได้พึ่ง]]<br>[[ปราณวรินทร์ ปามี]]<br>[[ศุภมร โคร์นิน]]<br>[[นัทธนันท์ กุมชพร]]<br>[[มัณฑนา หิมะทองคำ]]<br>[[ตระการ พันธุมเลิศรุจี]]<br>[[กชกร นิมากรณ์]]<br>[[วสุ แสงสิงแก้ว]]</center>}}
|align="center"| [[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]]
|-
| align = "center"| <big>'''[[เพลงรักผาปืนแตก|เพลงรักผาปืนแตก (พ.ศ. 2557)]]'''</big> ||align="center"| เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้||align="center"| {{hidden||<center>[[ศรัณย์ ศิริลักษณ์]]<br>[[แซมมี่ เคาวเวลล์]]<br>[[รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง]]<br>[[กวินตรา โพธิจักร]]<br>[[อธิชนัน ศรีเสวก]]<br>[[กรรณาภรณ์ พวงทอง]]<br>[[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]]<br>[[สิริลภัส กองตระการ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[อติรุจ สิงหอำพล]]<br>[[ศรุต สุวรรณภักดี]]<br>[[ชาติชาย งามสรรพ์]]<br>[[เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์]]<br>[[เจจินตัย อันติมานนท์]]</center>}}
|align="center"| [[ธงชัย ประสงค์สันติ|บริษัท พอดีคำ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]
|-
|}
 
|align = "center"| <big>'''[[ตะกรุดโทน]]'''</big> ||align = "center"| 31 พฤษภาคม 2563 - ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล]]<br>[[ธนากร ศรีบรรจง]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[รัญดภา มันตะลัมพะ]]<br>[[ไพศาล ขุนหนู]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[กมลรัตน์ ทานนท์]]<br>[[บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์]]<br>[[วินัย ไกรบุตร]]<br>[[สุรวุฑ ไหมกัน]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[ธนายง ว่องตระกูล]]<br>[[ศักราช ฤกษ์ธำรงค์]]<br>[[อิทธิกร สาธุธรรม]]<br>[[สุทธิ์คุณ วันทานุ]]<br>[[พัฒนศักดิ์ พงษ์พันธุ์]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]]
|-
|align = "center"| <big>'''[[สองนรี]]'''</big> ||align = "center"| ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธันวา สุริยจักร]]<br>[[พีชญา วัฒนามนตรี]]<br>[[สพล อัศวมั่นคง]]<br>[[พงศกร โตสุวรรณ]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[มยุรา เศวตศิลา]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[อติรุจ สิงหอำพล]]<br>[[สุภาพร มะลิซ้อน]]<br>[[มณฑิรา เปี่ยมรัตนวงศ์]]<br>[[อมีนา พินิจ]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[ดิลก ทองวัฒนา]]<br>[[รชยา รักกสิกรณ์]]<br>[[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>[[สุธิตา เกตานนท์]]<br>[[กันตา ดานาว]]<br>[[วสุ แสงสิงแก้ว]]<br>[[ฐรินดา กรรณสูต|ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต]]<br>[[วิยะดา โกมารกุล ณ นคร]]</center>}}
|align = "center"| [[ธงชัย ประสงค์สันติ|บริษัท พอดีคำ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด]]
|}
 
396

การแก้ไข