ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 สายคำตากล้า-หนองเม็ก''' เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งใน[[จังหวัดอุดรธานี]] โดยเริ่มต้น ([[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222)]] ที่บ้านคำตากล้า [[อำเภอคำตากล้า]] และสิ้นสุดที่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22]] ใน[[อำเภอหนองหสน]] ระยะทางทั้งสิ้น 123.988 กิโลเมตร<ref>{{cite web|title=ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง|url=https://roadnet2.doh.go.th/|website=สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง|accessdate=10 เมษายน 2563}}</ref>
 
==รายละเอียดเส้นทาง==
ผู้ใช้นิรนาม