ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|flag= ธงชาตินครรัฐวาติกัน
|image_coat = CoA Pontifical States 02.svg
|symbol_type = ตราแผ่นดินที่ยกเลิกเลิกใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19
|symbol = ตราแผ่นดินของนครรัฐวาติกัน
|national_anthem = {{plainlist|
5,531

การแก้ไข