ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*[[อำเภอหนองหาน]](หนองเม็ก)
===เริ่มต้นและสิ้นสุด===
*'''เริ่มต้น''' บ้านคำตากล้า ม.1 ตำบลคำตากล้า [[อำเภอคำตากล้า]]
*'''สิ้นสุด''' บ้านหนองเม็ก ม.7 ตำบลหนองเม็ก [[อำเภอหนองหาน]]
 
==อ้างอิง==
468

การแก้ไข