ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*[[อำเภอหนองหาน]](หนองเม็ก)
===เริ่มต้นและสิ้นสุด===
*เริ่มต้น บ้านคำตากล้า ม.1 ตำบลคำตากล้า [[อำเภอคำตากล้า]]
*สิ้นสุด บ้านหนองเม็ก ม.7 ตำบลหนองเม็ก [[อำเภอหนองหาน]]
 
==อ้างอิง==
475

การแก้ไข