ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*[[อำเภอบ้านม่วง]](โนนสะอาด บ่อแก้ว ม่วง มาย ห้วยหลัว)
*[[อำเภอเฝ้าไร่]](อุดมพร)
*[[อำเภอบ้านดุง]](บ้านจันทน์ บ้านดุง ศรีสุทโธ *โพนสูง บ้านตาด)
*[[อำเภอทุ่งฝน]](นาชุมแสง นาทม ทุ่งใหญ่)
*[[อำเภอหนองหาน]](หนองเม็ก)
เริ่มต้น บ้านคำตากล้า ม.1 ตำบลคำตากล้า [[อำเภอคำตากล้า]]
สิ้นสุด บ้านหนองเม็ก ม.7 ตำบลหนองเม็ก [[อำเภอหนองหาน]]
 
==อ้างอิง==
468

การแก้ไข