ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิทโยปิยา ฮอย เดส ยิบิลิช"

แปลเป็นภาษาไทย หากแปลผิดขออภัยด้วยนะครับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แปลเป็นภาษาไทย หากแปลผิดขออภัยด้วยนะครับ)
:ynurelen lekebrachin}}
|! style="text-align:center;" width="33%" |
เอธิโอเปียจงมีความสุข<br />เราขอน้อมขอบคุณอนุภาพของ[[พระเจ้า]]และ[[รายพระนามจักรพรรดิเอธิโอเปีย|องค์จักรพรรดิ]]<br />เพื่อประชาชนผู้กล้าหาญของพระองค์จงเป็นเอกฉันท์<br />และอิสรภาพของพระองค์จักไม่มีผู้ใดแทรกแซง<br />ดั่งภูผาของพระองค์ที่เกิดการปฏิปักษ์<br />และ[[Habesha|ชนพื้นเมืองดั้งเดิม]](Habesha)ของพระองค์จะไม่เกรงกลัวเหล่าศัตรู<br />ขอ[[สมเด็จพระจักรพรรดิเฮลี เซลาสซีที่ 1 แห่งเอธิโอเปีย|จักรพรรดิผู้ชยสิทธิ์]]จงทรงพระเจริญเถิด<br />เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราทั้งปวงเทอญ<br />ดั่งภูผาของพระองค์ที่เกิดการปฏิปักษ์<br />และ[[Habesha|ชนพื้นเมืองดั้งเดิม]](Habesha)ของพระองค์จะไม่เกรงกลัวเหล่าศัตรู<br />ขอ[[สมเด็จพระจักรพรรดิเฮลี เซลาสซีที่ 1 แห่งเอธิโอเปีย|จักรพรรดิผู้ชยสิทธิ์]]จงทรงพระเจริญเถิด<br />เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราทั้งปวงเทอญ
Ethiopia, be happy<br />
thanks to the power of [[God in Christianity|God]] and [[Emperor of Ethiopia|your ruler]].<br />
Your brave citizens are unanimous;<br />
your freedom will never be touched,<br />
as [[Geography of Ethiopia|your mountains]] are defiant<br />
and [[People of Ethiopia|your natives]] do not fear any [[Italy|enemy]].<br />
Long live our victorious ruler<br />
to the glory of our country.<br />
Your mountains are defiant<br />
and your natives do not fear any enemy.<br />
Long live our victorious ruler<br />
to the glory of our country. <br />
|}
 
34

การแก้ไข