ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ใช้ปีคศ|width=260px}}
{{Infobox Former Country
|conventional_long_name = รัฐเชิร์ช
|native_name = ''Stati della Chiesa''
|conventional_long_name =อาณาจักรสันตะปาปา
|common_name = รัฐสันตะปาปา
|status = พระอาณาจักรแห่งคริสตจักรคาทอลิก
5,531

การแก้ไข