ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์ประยูร ราชอาภัย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* 2542 ''[[ขุนเดช]]'' ช่อง 7
* 2542 ''ลูกหว้า'' ช่อง 7 (รับเชิญ)
* 2542 ''หนึ่งในดวงใจ'' ช่อง 5
* 2543 ''[[รากนครา]]'' ช่อง 7
* 2543 ''แค่เอื้อม'' ช่อง 7
ผู้ใช้นิรนาม