ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานดอนเมือง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เครื่องบินของกองทัพอากาศ ทะเบียน HS-TYV นำพลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] และคณะรัฐมนตรี เดินทางไปยัง[[ท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเต็ด]] [[ประเทศอังกฤษ]]และเดินทางกลับจาก[[ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล]] [[ประเทศฝรั่งเศส]] ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
31​ มีนาคม​ 2563​2563 ​เครื่องบินของสายการบิน[[ไทยแอร์เอเชียเอกซ์]] เที่ยวบินxjที่ 214 ทำการบินตรงไปยังกรุงปราก
 
23​ เมษายน​ 2563​ เครื่องบินของสายการบิน[[ไทยแอร์เอเชียเอกซ์]]เที่ยวบินxjที่ 212 ทำการบินดอนเมืองแวะ[[ปีนัง]]​ปลายทาง[[กรุงปราก]]​ก่อนบินกลับในเที่ยวบินxjที่ 213 จาก[[กรุงปราก]]​บินตรงมายังดอนเมืองในขณะที่มีประกาศบินทำการบินทั้งนี้เพื่อขนผูเโดยสารผู้โดยสารชาวยุโรปกลับประเทศ​
 
== ดูเพิ่ม ==
381

การแก้ไข