ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพนารี วีรวัฒโนดม"

=== มิวสิกวิดีโอ ===
* บทเรียนของความเชื่อใจ Ost.[[Wake Up ชะนี The Series]] - [[ชลาทิศ ตันติวุฒิ]]
* คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมอยากถูกมองด้วยแววตาแบบนั้น Ost. Who are you เธอคนนั้น คือ ฉันอีกคน - Getsunovaอ้าย สรัลชนา
* คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม Ost.Who are you เธอคนนั้น คือฉันอีกคน - Getsunova
 
=== พิธีกร ===
ผู้ใช้นิรนาม