ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== สถานศึกษา ==
# [[โรงเรียนตาพระยา]] เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำอำเภอตาพระยา
# โรงเรียนทัพราชวิทยา เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำตำบลทัพราช
# โรงเรียนซับม่วงวิทยา เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำตำบลโคคลาน
ผู้ใช้นิรนาม