ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โลก (ดาวเคราะห์)"

(7.6 พันล้านคน)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
 
[[ไฟล์:AYool topography 15min.png|left|thumb|ระดับความสูงต่ำและระดับความลึกของโลกในปัจจุบัน ข้อมูลจาก[http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/ แบบจำลองภูมิประเทศดิจิตอลเทอเรนเบส]ของศูนย์ข้อมูลธรณีฟิสิกส์แห่งชาติ]]
พื้นที่ผิวทั้งหมดของโลกมีประมาณ 510 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่าร้อยละ 70.8<ref name="Pidwirny 2006_8"/> หรือ 361.13 ล้านตารางกิโลเมตร อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลและปกคลุมด้วยน้ำมหาสมุทร<ref>{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html |title=CIA&nbsp;– The World Factbook |publisher=Cia.gov |accessdate=2 November 2012}}</ref> พื้นที่ใต้น้ำเหล่านี้มีทั้งที่เป็นไหล่ทวีป ภูเขา ภูเขาไฟ<ref name="ngdc2006" /> [[ร่องลึกก้นสมุทร]] [[หุบเหวใต้ทะเล]] [[ที่ราบสูงพื้นสมุทร]] [[ที่ราบก้นสมุทร]] และระบบสันกลางมหาสมุทรที่ทอดตัวทั่วโลก พื้นที่ที่เหลืออีกราวร้อยละ 29.2 หรือ 148.94 ล้านตารางกิโลเมตร ไม่ถูกน้ำปกคลุม มีภูมิประกาศหลากหลายตามสถานที่ ได้แก่ [[ภูเขา]] [[พื้นที่แห้งแลแล้ง]] ที่ราบ ที่ราบสูง และ[[ธรณีสัณฐาน|ภูมิประเทศรูปแบบอื่น]] ธรณีแปรสัณฐานและการกร่อน การปะทุของภูเขาไฟ การเกิดอุทกภัย การผุพังอยู่กับที่ การเปลี่ยนสภาพโดยธารน้ำแข็ง การเติบโตของพืดหินปะการัง และการพุ่งชนของอุกกาบาตเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนโฉมผิวโลกอยู่เรื่อย ๆ ตาม[[ธรณีกาล|คาบเวลาทางธรณีวิทยา]]<ref name=kring/>
 
[[เปลือกโลกภาคพื้นทวีป|เปลือกโลกส่วนทวีป]]ประกอบด้วยวัตถุความหนาแน่นต่ำอย่างเช่น[[หินอัคนี]][[หินแกรนิต|แกรนิต]]และ[[แอนดีไซต์]] ที่พบน้อยกว่าคือ[[หินบะซอลต์|บะซอลต์]]ซึ่งเป็นหินภูเขาไฟความหนาแน่นสูงและเป็นองค์ประกอบหลักของพื้นมหาสมุทร<ref name=layers_earth/> [[หินตะกอน]]ซึ่งก่อตัวขึ้นจากการสะสมตัวของตะกอนที่ทับถม[[กระบวนการก่อตัวใหม่|บีบอัดตัวเข้าด้วยกัน]] เกือบร้อยละ 75 ของพื้นผิวทวีปถูกปกคลุมด้วยหินตะกอนโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของเปลือกโลก<ref name=jessey/> วัตถุหินที่พบบนโลกรูปแบบที่สามคือ[[หินแปร]] ก่อกำเนิดโดยการแปรเปลี่ยนมาจากหินดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนผ่านความดันสูง หรืออุณหภูมิสูง หรือทั้งสองอย่าง แร่[[ซิลิเกต]]ที่พบมากที่สุดบนผิวโลกประกอบด้วย [[ควอตซ์]] [[เฟลด์สปาร์]] [[แอมฟิโบล]] [[ไมกา]] [[ไพรอกซีน]] และ[[โอลิวีน]]<ref name=de_pater_lissauer2010/> [[แร่คาร์บอเนต]]ที่พบทั่วไปประกอบด้วย [[แคลไซต์]] (พบใน[[หินปูน]]) และ[[โดโลไมต์]]<ref name=wekn_bulakh2004/>
19,484

การแก้ไข