ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวิสุทธรังษี"

เพิ่มแหล่งอ้างอิง+รูปแบบหน้า
(เพิ่มแหล่งอ้างอิง+รูปแบบหน้า)
# '''"ต้นโพธิ์"'''
}}
'''โรงเรียนวิสุทธรังษี''' ({{lang-en|Visuttharangsi School}}) (อักษรย่อ: ว.ส.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของ[[จังหวัดกาญจนบุรี]] เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]และเป็นโรงเรียนประจำ[[จังหวัดกาญจนบุรี]] สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ([[ราชบุรี]]-[[กาญจนบุรี]]) [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ [[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2447]] โดย [[พระวิสุทธรังษี|พระวิสุทธิรังษี]] หรือ [[หลวงปู่เปลี่ยน อินฺทสโร]] เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี เมื่อวันที่ [[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2547]] ปัจจุบันมีอายุ {{อายุ|2447|6|1}} ปี
 
ปัจจุบัน '''โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี''' เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชายและหญิงทุกแผนการเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยกเว้นห้องเรียนปัจจุบันมีนักเรียน วิสุทธิ์4,037 Sportคน<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student_select.php?School_ID=1071020463&Edu_year=2562&Area_CODE=101708 Academy"ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิสุทธรังษี"], ''ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา,(10 มิถุนายน 2562)ถึงตอนปลายสายสามัญ'' สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563</ref> (ชายข้อมูล - หญิงวันที่ ทุกแผนการเรียน)10 ปัจจุบันมีนักเรียนมิถุนายน 4,035พ.ศ. คน2562) ​​
 
== ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ==
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 32 [[ถนนแสงชูโต]] [[อำเภอท่าม่วง]] [[จังหวัดกาญจนบุรี]] บนพื้นที่ทั้งหมด 63 ไร่ บริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นพื้นคอนกรีต และเป็นถนน มีประตูรั้ว 2 ประตูคือ ประตูรั้วทางเข้า - ออกบริเวณอาคารศูนย์ศึกษาศาลาศิลปวัฒนธรรม และประตูรั้วทางเข้า - ออกหลักบริเวณแฟล็ตแฟลตป้อมยาม โรงเรียนวิสุทธรังษี มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ <ref>เว็บไซต์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี</ref>
โรงเรียนวิสุทธรังษี มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ <ref>เว็บไซต์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี</ref>
 
* ทิศเหนือ (หลังโรงเรียน) : ติดกับพื้นที่การเกษตร (ถนนพัฒนากาญจน์)
* ทิศใต้ (หน้าโรงเรียน) : ติด[[ถนนแสงชูโต]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323]]
 
* ทิศตะวันออก (ประตู 2 อาคารศูนย์ศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม) : มีอาณาเขตติดกับซอยร่วมใจ
 
* ทิศตะวันตก (ประตู 1) : มีอาณาเขตติดกับซอยแสงชูโต ซอย 2
 
== ก่อกำเนิดสถาบัน ==
** ห้องเรียนทั่วไป
** ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
'''''<small>กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559</small>''''' [[ไฟล์:Visut 3.jpg|315px|right|thumb|<center>อาคาร 3</center>]]
 
'''''<small>กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559</small>''''' [[ไฟล์:Visut 3.jpg|315px|right|thumb|<center>อาคาร 3</center>]]
* '''อาคาร 3 (อาคารเรียนตึก 3 ชั้น) '''
** กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
** กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
** ศูนย์โรงเรียนสองภาษา English Program
** อาคารโครงการศูนย์ห้องเรียน Education Hub
** ห้องโสตทัศนศึกษา
** ห้องเซียร์ S.E.A.R (Self-English Access Room)
** ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิสุทธรังษี
** ห้องสมุดสารสนเทศและห้องค้นคว้าด้วยตัวเอง (ชั้น 2)
** ห้องเรียนทั่วไป
** ลิฟท์ 2 ตำแหน่ง
 
* '''อาคาร 6 (อาคารเรียนตึก 4 ชั้น เปิดใช้งานเมื่อภาคเรียนที่ 2/2559)'''
** กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
** กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
** อาคารโครงการห้องเรียน Education Hub
 
* '''อาคารศูนย์ศึกษาศาลาศิลปวัฒนธรรม'''
* '''โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ''' (ระดับชั้น ม. 1 - 3)
** โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ E.S.C. (Enrichment Science Classroom)
** โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Education Hub Classroom) เป็นโครงการที่จะมีการเริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในระดับภาคกลาง
 
** โครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี I.P. (Intensive Program)
** โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
** โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Education Hub Classroom)
** โครงการโรงเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น E.P. (English Program)
<br />
''หมายเหตุ: ทุกแผนการเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ เป็นนักเรียนชาย-หญิง (เฉพาะชั้น ม. 1 - 3) ''
 
* '''แผนการเรียนที่ทำการเปิดสอน''' (ระดับชั้น ม. 4 - 6)
*** โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ E.S.C (Enrichment Science Classroom)
*** โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
*** โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Education Hub Classroom) เป็นโครงการที่จะมีการเริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสพฐ.ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในระดับภาคกลาง
 
** แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ - คำนวณ)
100

การแก้ไข