Achira Pak

เข้าร่วมเมื่อ 14 ตุลาคม 2562
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}
==การศึกษา==
 
==ประวัติ==
'''จินน์ จินณภักดี''' มีชื่อเกิดว่า ธัญภิสิษฐ์ ฤาโสภา (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจริงเป็น จินน์ จินณภักดี) มีชื่อเล่นว่า '''จิน''' เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 แต่เขาบอกว่าเกิดวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด 2 คนของทินภัทร และพัชริยา ฤาโสภา (สกุลเดิม ศรีวรรณะ) พอเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงไปเปลี่ยนชื่อเป็น จินน์ จินณภักดี
450

การแก้ไข