ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานาธิบดีเวียดนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| insigniasize = 125px
| insigniacaption = ตราแผ่นดิน
| image = Portrait ofMr. Nguyen Phu Trong.jpg
| imagesize = 165px
| alt =
45

การแก้ไข