ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์"

| ความชอบ = ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
| จำนวนสำรับ = ไม่จำกัดจำนวน
| รายแรก = [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี]]พันปีหลวง
| รายล่าสุด = จิมมี่ ชวาลา
| ทั้งหมด =
ผู้ใช้นิรนาม