ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8892164 สร้างโดย 27.145.29.56 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| หมายเหตุ = รัฐบาลไทยเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์
}}
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก''' ({{lang-en|The Most Exalted Order of the White Elephant}}) เป็นตระกูล[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย]] หนึ่งใน 8 ตระกูลที่สำหรับพระราชทานแด่[[พระบรมวงศานุวงศ์]] [[ข้าราชการ]] และผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนี้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่[[ราชการ]]หรือ[[สาธารณชน]] โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของ[[รัฐบาล]] เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน พระราชทานทั้งบุรุษและสตรี หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศรายนามใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] ปกติแล้วจะประกาศในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 528 ธันวาคมกรกฎาคม ของทุกปี แยกเป็น 2 ฉบับ คือชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และชั้นสายสะพาย
 
==ประวัติ==
ผู้ใช้นิรนาม