ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นงเยาว์ ชัยเสรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎ประวัติ: http://www.arunchaiseri.co.th/consultant/profArun.php)
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| honorific-prefix = [[ศาสตราจารย์]] [[คุณหญิง]]
| name = นงเยาว์ ชัยเสรี
| image = คุณหญิงนงเยาว์.jpg
| party =
| spouse = ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี
| religion = [[พุทธ]]
| signature =
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/123/10.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน]</ref> คุณหญิง '''นงเยาว์ ชัยเสรี''' อดีต[[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน|กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/043/3.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (จำนวน ๑๐ ราย)]ราชกิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษที่ 43 ง วันี่ 8 พฤษภาคม 2543</ref> อดีต[[รายนามรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย|รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย]]
 
== ประวัติ ==