ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเรียนรู้ของเครื่อง"

เพิ่มกล่องข้อมูล
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8900069 โดย Hamishด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(เพิ่มกล่องข้อมูล)
{{Artificial intelligence}}
'''การเรียนรู้ของเครื่อง''' ({{lang-en|machine learning}}) เป็นสาขาหนึ่งของ[[ปัญญาประดิษฐ์]]ที่พัฒนามาจากการศึกษา[[การรู้จำแบบ]] เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้ อัลกอริทึมนั้นจะทำงานโดยอาศัยโมเดลที่สร้างมาจากชุดข้อมูลตัวอย่างขาเข้าเพื่อการทำนายหรือตัดสินใจในภายหลัง แทนที่จะทำงานตามลำดับของคำสั่ง[[โปรแกรมคอมพิวเตอร์]]
{{Machine learning bar}}
 
'''การเรียนรู้ของเครื่อง''' ({{lang-en|machine learning}} - ML) เป็นการศึกษาอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนา<ref>{{Cite web|title=Machine Learning textbook|url=http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html|website=www.cs.cmu.edu|access-date=2020-05-28}}</ref> การเรียนรู้ของเครื่องถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ[[ปัญญาประดิษฐ์]] โดยอัลกอริทึมสร้าง[[แบบจำลองทางคณิตศาสตร์]]จากข้อมูลตัวอย่าง (เรียกว่า [[ข้อมูลสอน]]) เพื่อที่จะคาดการณ์หรือตัดสินใจได้อย่างชัดเจน
การเรียนรู้ของเครื่องมีเกี่ยวข้องอย่างมากกับ[[สถิติศาสตร์]] เนื่องจากทั้งสองสาขาศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำนายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับสาขา[[การหาค่าเหมาะที่สุด]]ในทางคณิตศาสตร์ที่แงของวิธีการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ของเครื่องสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหมาย ไม่ว่าจะเป็นการกรองอีเมล์ขยะ การรู้จำตัวอักษร เครื่องมือค้นหา และ[[คอมพิวเตอร์วิทัศน์]]
 
'''การเรียนรู้ของเครื่อง''' ({{lang-en|machine learning}}) เป็นสาขาหนึ่งของ[[ปัญญาประดิษฐ์]]ที่พัฒนามาจากการศึกษา[[การรู้จำแบบ]] เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้ อัลกอริทึมนั้นจะทำงานโดยอาศัยโมเดลที่สร้างมาจากชุดข้อมูลตัวอย่างขาเข้าเพื่อการทำนายหรือตัดสินใจในภายหลัง แทนที่จะทำงานตามลำดับของคำสั่ง[[โปรแกรมคอมพิวเตอร์]] การเรียนรู้ของเครื่องมีเกี่ยวข้องอย่างมากกับ[[สถิติศาสตร์]] เนื่องจากทั้งสองสาขาศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำนายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับสาขา[[การหาค่าเหมาะที่สุด]]ในทางคณิตศาสตร์ที่แงของวิธีการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ของเครื่องสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหมาย ไม่ว่าจะเป็นการกรองอีเมล์ขยะ การรู้จำตัวอักษร เครื่องมือค้นหา และ[[คอมพิวเตอร์วิทัศน์]]
 
== ภาพรวม ==
72,284

การแก้ไข