ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Machine learning bar"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{Sidebar with collapsible lists | name = Machine learning bar | pretitle = ส่วนหนึ่งของเนื้อหา | title = การเรีย...)
 
| headingstyle = border-top:1px solid #aaa;
 
| list1title = ปัญหา
| list1title = Problems
| list1 = <div class="hlist">
* [[Statistical classification|Classification]]
</div>
 
| list7title = [[โครงข่ายประสาทเทียม]]
| list7title = [[Artificial neural network]]
| list7 = <div class="hlist">
* [[Autoencoder]]
</div>
 
| list9title = ทฤษฎี
| list9title = Theory
| list9 = <div class="hlist">
* [[Bias–variance dilemma]]
* [[Statistical learning theory|Statistical learning]]
* [[Vapnik–Chervonenkis theory|VC theory]]
</div>
 
| list10title = Machine-learning venues
| list10 = <div class="hlist">
* [[Conference on Neural Information Processing Systems|NeurIPS]]
* [[International Conference on Machine Learning|ICML]]
* [[Machine Learning (journal)|ML]]
* [[Journal of Machine Learning Research|JMLR]]
* [https://arxiv.org/list/cs.LG/recent ArXiv:cs.LG]
</div>
 
| list11title = [[Glossary of artificial intelligence]]
| list11 = <div class="hlist">
* [[Glossary of artificial intelligence]]
</div>
 
 
| list12title = Related articles
| list12 = <div class="hlist">
* [[List of datasets for machine-learning research]]
* [[Outline of machine learning]]
</div>
 
72,284

การแก้ไข