ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา"

→‎รัชกาลที่ 10: รายนามผู้ได้รับพระราชทาน 2561
(→‎รัชกาลที่ 10: รายนามผู้ได้รับพระราชทาน 2561)
|-
|นาย[[กีรติ บุญเจือ]] || || จริยศาสตร์ || พ.ศ. 2560 || 28 มีนาคม พ.ศ. 2561<ref name = "ดุษฎีมาลา 2560" />
|-
|นาย[[ธานินทร์ กรัยวิเชียร]] || || สาขานิติศาสตร์|| พ.ศ. 2561 || 23 มกราคม พ.ศ. 2562<ref name = "ดุษฎีมาลา 2561">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/001/T_0005.PDF ''ราชกิจจานุเบกษา''. '''เล่มที่ 136''' ตอนที่ 1ข หน้า 5.]</ref>
|-
|นาย[[ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล]] || || สาขาวิทยาศาสตร์|| พ.ศ. 2561 || 23 มกราคม พ.ศ. 2562<ref name = "ดุษฎีมาลา 2561" />
|-
|นาย[[ศกรณ์ มงคลสุข]] || || สาขาวิทยาศาสตร์|| พ.ศ. 2561 || 23 มกราคม พ.ศ. 2562<ref name = "ดุษฎีมาลา 2561" />
|-
|นาง[[ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย]] || || สาขาวิทยาศาสตร์|| พ.ศ. 2561 || 23 มกราคม พ.ศ. 2562<ref name = "ดุษฎีมาลา 2561" />
|-
|นาง[[สายสมร ลำยอง]] || || สาขาวิทยาศาสตร์|| พ.ศ. 2561 || 23 มกราคม พ.ศ. 2562<ref name = "ดุษฎีมาลา 2561" />
|-
|นาย[[ประมุข มุทิรางกูร]] || || สาขาแพทยศาสตร์|| พ.ศ. 2561 || 23 มกราคม พ.ศ. 2562<ref name = "ดุษฎีมาลา 2561" />
|-
|นาย[[พลรัตน์ วิไลรัตน์]] || || สาขาแพทยศาสตร์|| พ.ศ. 2561 || 23 มกราคม พ.ศ. 2562<ref name = "ดุษฎีมาลา 2561" />
|-
|นาย[[อภิวัฒน์ มุทิรางกูร]] || || สาขาแพทยศาสตร์|| พ.ศ. 2561 || 23 มกราคม พ.ศ. 2562<ref name = "ดุษฎีมาลา 2561" />
|-
|นาย[[สุพรรณ ฟู่เจริญ]] || || สาขาเทคนิคการแพทย์|| พ.ศ. 2561 || 23 มกราคม พ.ศ. 2562<ref name = "ดุษฎีมาลา 2561" />
|}
 
20,550

การแก้ไข