ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ก้อง"

.
(.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
*
== ลักษณะ ==
ลักษณะต่าง ๆ ของเสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ก้อง ได้แก่
 
* '''[[ลักษณะการออกเสียง]]''' เป็น[[พยัญชนะเสียดแทรก|เสียงเสียดแทรก]] กล่าวคือ เสียงนี้เกิดจากการบีบกลุ่มลม (ที่มาจากปอด) ให้ผ่านช่องแคบ ๆ บริเวณตำแหน่งการเกิดเสียง
* '''[[ตำแหน่งเกิดเสียง]]''' เป็น[[พยัญชนะเพดานอ่อน|เสียงจากเพดานอ่อน]]หรือกัณฐชะ กล่าวคือ เสียงนี้เกิดจากการยกลิ้นส่วนหลัง (โคนลิ้น) ขึ้นไปใกล้[[เพดานอ่อน]] (ส่วนหลังของเพดานปาก) แต่ไม่แตะสนิท เหลือช่องแคบ ๆ ให้ลมพอจะผ่านในลักษณะเสียดแทรกออกไปได้ตลอด
* '''ลักษณะ[[การเปล่งเสียงพูด|เสียงพูด]]''' เป็นเสียงก้องหรือโฆษะ กล่าวคือ เส้นเสียงจะสั่นขณะที่ออกเสียงนี้
* เสียงนี้เป็น[[พยัญชนะช่องปาก|เสียงพยัญชนะช่องปาก]] กล่าวคือ ลมจะถูกปล่อยให้ออกมาทางปาก (ไม่ใช่ทางจมูก)
* เสียงนี้เป็น[[พยัญชนะกลางลิ้น|เสียงพยัญชนะกลางลิ้น]] กล่าวคือ เสียงนี้เกิดขึ้นจากการที่กระแสลมถูกปล่อยให้ผ่านออกมาเหนือบริเวณกลางแผ่นลิ้น มากกว่าจะออกไปทางข้างลิ้น
* '''[[กลไกกระแสลม]]''' เป็น[[กระแสลมออกจากปอด]] กล่าวคือ เสียงนี้เกิดขึ้นจากการดันกระแสลมออกจากปอดและผ่านทางช่องเสียง มากกว่าที่จะเกิดจากช่องเส้นเสียงหรือจากปากโดยตรง
 
== การปรากฏ ==
ผู้ใช้นิรนาม