ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัทอักษรสากล"

.
(.)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(.)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
<br />
 
*
== แผนภูมิสัทอักษรสากล ==
 
=== พยัญชนะ (ใช้ลมปอด) ===
{| class="IPA wikitable" style="text-align: center"
|- style="vertical-align: center; font-size: x-small; height: 2em"
| style = "font-size: 90%;" | [[ตำแหน่งเกิดเสียง]] →
! colspan=2 | [[พยัญชนะริมฝีปาก|ริมฝีปาก]]
! colspan=4 | [[พยัญชนะลิ้นส่วนหน้า|ลิ้นส่วนหน้า]]
! colspan=4 | [[พยัญชนะลิ้นส่วนหลัง|ลิ้นส่วนหลัง]]
! colspan=4 | [[พยัญชนะโคนลิ้น|โคนลิ้น]]
! colspan=2 | [[พยัญชนะเส้นเสียง|(ไม่มี)]]
|- style="vertical-align: center; font-size: x-small; height: 3em"
| style = "font-size: 90%;" | [[ลักษณะการออกเสียง]] ↓
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะริมฝีปาก|ริมฝีปาก]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะริมฝีปากกับฟัน|ริมฝีปากกับฟัน]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะฟัน|ฟัน]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะปุ่มเหงือก|ปุ่มเหงือก]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะหลังปุ่มเหงือก|หลังปุ่มเหงือก]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะปลายลิ้นม้วน|ปลายลิ้นม้วน]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะเพดานแข็ง|เพดานแข็ง]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะเพดานอ่อน|เพดานอ่อน]]
! colspan="2" style="width: 4em;" | [[พยัญชนะลิ้นไก่|ลิ้นไก่]]
! colspan="2" style="width: 4em;" | [[พยัญชนะจากช่องคอ|ช่องคอ]]
! colspan="2" style="width: 4em;" | [[พยัญชนะจากลิ้นปิดกล่องเสียง|ลิ้นปิดกล่องเสียง]]
! colspan="2" style="width: 4em;" | [[พยัญชนะเส้นเสียง|เส้นเสียง]]
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะนาสิก|นาสิก]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงนาสิก ริมฝีปาก|m]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงนาสิก ริมฝีปากกับฟัน|ɱ]]
| colspan = "3" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก|n]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงนาสิก ปลายลิ้นม้วน|ɳ]]
| |&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงนาสิก เพดานแข็ง|ɲ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงนาสิก เพดานอ่อน|ŋ]]</span>
| colspan = "2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงนาสิก ลิ้นไก่|ɴ]]
| colspan = "6" style="background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[เสียงระเบิด|ระเบิด]]
| [[เสียงกัก ริมฝีปาก ไม่ก้อง|p]] [[เสียงกัก ริมฝีปาก ก้อง|b]]
| [[เสียงกัก ริมฝีปากกับฟัน ไม่ก้อง|p̪]] [[เสียงกัก ริมฝีปากกับฟัน ก้อง|b̪]]
| colspan = "3" |[[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|t]] [[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ก้อง|d]]
| [[เสียงกัก ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง|ʈ]] [[เสียงกัก ปลายลิ้นม้วน ก้อง|ɖ]]
| [[เสียงกัก เพดานแข็ง ไม่ก้อง|c]] [[เสียงกัก เพดานแข็ง ก้อง|ɟ]]
| [[เสียงกัก เพดานอ่อน ไม่ก้อง|k]] [[เสียงกัก เพดานอ่อน ก้อง|ɡ]]
| colspan = "2" | [[เสียงกัก ลิ้นไก่ ไม่ก้อง|q]] [[เสียงกัก ลิ้นไก่ ก้อง|ɢ]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" | &nbsp;
| colspan = "2" | [[เสียงกัก ช่องคอ|ʡ]]
| style = "width: 1em;" | [[เสียงกัก เส้นเสียง|ʔ]]
| style = "width: 1em; background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะเสียดแทรก|เสียดแทรก]]
| [[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก ไม่ก้อง|ɸ]] [[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก ก้อง|β]]
| [[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปากกับฟัน ไม่ก้อง|f]] [[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปากกับฟัน ก้อง|v]]
| [[เสียงเสียดแทรก ฟัน ไม่ก้อง|θ]] [[เสียงเสียดแทรก ฟัน ก้อง|ð]]
| [[เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|s]] [[เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก ก้อง|z]]
| [[เสียงเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|ʃ]] [[เสียงเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ก้อง|ʒ]]
| [[เสียงเสียดแทรก ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง|ʂ]] [[เสียงเสียดแทรก ปลายลิ้นม้วน ก้อง|ʐ]]
| [[เสียงเสียดแทรก เพดานแข็ง ไม่ก้อง|ç]] [[เสียงเสียดแทรก เพดานแข็ง ก้อง|ʝ]]
| [[เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ไม่ก้อง|x]] [[เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ก้อง|ɣ]]
| style = "width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ลิ้นไก่ ไม่ก้อง|χ]]
| rowspan = "2" style="width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ลิ้นไก่ ก้อง|ʁ]]
| style = "width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ช่องคอ ไม่ก้อง|ħ]]
| rowspan = "2" style="width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ช่องคอ ก้อง|ʕ]]
| style = "width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ลิ้นปิดกล่องเสียง ไม่ก้อง|ʜ]]
| rowspan = "2" style="width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ลิ้นปิดกล่องเสียง ก้อง|ʢ]]
| rowspan = "2" colspan="2" | [[เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ไม่ก้อง|h]] [[เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ก้อง|ɦ]]
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะเปิด|เปิด]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด ริมฝีปาก|β̞]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด ริมฝีปากกับฟัน|ʋ]]
| colspan = "3" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด ปุ่มเหงือก|ɹ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด ปลายลิ้นม้วน|ɻ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด เพดานแข็ง|j]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด เพดานอ่อน|ɰ]]
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะรัว|รัว]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ริมฝีปาก|ʙ]]
|
| colspan = "3" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ปุ่มเหงือก|r]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ปลายลิ้นม้วน|*]]
|
| style = "background:#ccc" |
| colspan = "2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ลิ้นไก่|ʀ]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" |
| colspan = "2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ลิ้นปิดกล่องเสียง|*]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะลิ้นสะบัด|ลิ้นกระทบหรือลิ้นสะบัด]]
| |&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นสะบัด ริมฝีปาก|̟ (ѵ̟)]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นสะบัด ริมฝีปากกับฟัน| (ѵ)]]
| colspan = "3" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นกระทบ ปุ่มเหงือก|ɾ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นสะบัด ปลายลิ้นม้วน|ɽ]]
| &nbsp;
| style = "background:#ccc" |
| colspan = "2" | &nbsp;
| colspan = "2" style="background:#ccc" | &nbsp;
| colspan = "2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นสะบัด ลิ้นปิดกล่องเสียง|*]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะข้างลิ้น|เสียดแทรกข้างลิ้น]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" |
| colspan = "3" | [[เสียงเสียดแทรกข้างลิ้น ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|ɬ]] [[เสียงเสียดแทรกข้างลิ้น ปุ่มเหงือก ก้อง|ɮ]]
| [[เสียดเสียดแทรกข้างลิ้น ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง|*]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
| [[เสียงเสียดแทรกข้างลิ้น เพดานแข็ง ไม่ก้อง|*]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
| [[เสียงเสียดแทรกข้างลิ้น เพดานอ่อน ไม่ก้อง|*]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
| colspan = "2" | &nbsp;
| colspan = "7" style="background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะข้างลิ้น|เปิดข้างลิ้น]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" |
| colspan = "3" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิดข้างลิ้น ปุ่มเหงือก|l]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิดข้างลิ้น ปลายลิ้นม้วน|ɭ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิดข้างลิ้น เพดานแข็ง|ʎ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิดข้างลิ้น เพดานอ่อน|ʟ]]
| colspan = "2" | &nbsp;
| colspan = "7" style="background:#ccc" |
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะข้างลิ้น|สะบัดข้างลิ้น]]
| colspan = 2 style="background:#ccc" | &nbsp;
| colspan = 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[alveolar lateral flap|ɺ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[retroflex lateral flap|*]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[palatal lateral flap|*]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[velar lateral flap|*]]
| colspan = "2" | &nbsp;
| colspan = "7" style="background:#ccc" | &nbsp;
|}
 
* ในแถวที่มีสัญลักษณ์ปรากฏคู่กัน ([[อ็อบสตรูอันต์]]) ตัวซ้ายมือจะแทน[[เสียงอโฆษะ|เสียงอโฆษะหรือเสียงไม่ก้อง]] และตัวขวามือจะแทน[[เสียงโฆษะ|เสียงโฆษะหรือเสียงก้อง]] (ยกเว้น {{IPA|[ɦ]}} ซึ่งเป็น[[เสียงพูดลมแทรก]]) อย่างไรก็ตาม เสียง {{IPA|[ʔ]}} ไม่สามารถก้องได้ และการออกเสียง {{IPA|[ʡ]}} ยังกำกวม ส่วนในแถวอื่น ๆ ([[ซอนอรันต์]]) สัญลักษณ์ที่อยู่เดี่ยว ๆ ก็จะแทน[[เสียงโฆษะ]]เช่นกัน
* ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันหมายถึงเสียงนั้น (ยัง) ไม่มีสัญลักษณ์สัทอักษรสากลอย่างเป็นทางการ
* ช่องสีเทาแสดงว่าการออกเสียงเช่นนั้นไม่สามารถกระทำได้
* สัญลักษณ์ {{IPA|[ʁ, ʕ, ʢ]}} แทนทั้งเสียงเสียดแทรกโฆษะและเสียงเปิดโฆษะ
* {{IPA|[h]}} และ {{IPA|[ɦ]}} ไม่ใช่เสียงเส้นเสียง เสียงเสียดแทรก หรือเสียงเปิดอย่างแท้จริง แต่เป็น[[การเปล่งเสียงพูด]] (phonation) มากกว่า
 
== วงเล็บเหลี่ยมและทับ ==
ผู้ใช้นิรนาม