ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัทอักษรสากล"

.
(.)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(.)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
<br />
 
== รายละเอียด ==
 
ในชุดสัทอักษรสากล ส่วนใหญ่ของสัญลักษณ์แทนหน่วยเสียง[[พยัญชนะ]]ที่มีรูปร่างเหมือนกับพยัญชนะใน[[อักษรละติน]]นั้น จะมีค่าของเสียง (sound-value) สัมพันธ์กับเสียงของพยัญชนะเดียวกันในภาษายุโรปส่วนใหญ่ รวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย สัญลักษณ์ในประเภทนี้ประกอบด้วย [p], [b], [t], [d], [k], [g], [m], [n], [f], [v], [s], [h], [z], [l], [w]
 
สัญลักษณ์แทนหน่วยเสียง[[สระ]]ที่มีรูปร่างเหมือนกับสระในอักษรละติน ซึ่งได้แก่ [a], [e], [i], [o], [u] จะมีค่าของเสียงสัมพันธ์กับสระเดียวกันใน[[ภาษาเยอรมัน]] [[ภาษาสเปน|สเปน]] หรือ[[ภาษาอิตาลี|อิตาลี]] โดยประมาณ หรืออาจเทียบกับเสียงสระในภาษาไทยได้เป็น ''อะ'', ''เอะ'', ''อิ'', ''โอะ'' และ ''อุ'' ตามลำดับ
 
สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เหลือในส่วนที่นำมาจากอักษรละตินนั้น เช่น [j], [r], [c] และ [y] จะสัมพันธ์กับเสียงของตัวอักษรเดียวกันในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น [j] มีค่าของเสียงเหมือนกับ ''j'' ใน[[ภาษาเยอรมัน]] [[สแกนดิเนเวีย]] หรือ[[ภาษาดัตช์|ดัตช์]] หรืออาจเทียบได้กับเสียง ''ย'' ใน[[ภาษาไทย]] เป็นต้น ข้อสำคัญของหลักเกณฑ์การกำหนดใช้สัทอักษรสากลคือ ใช้สัญลักษณ์เพียงตัวเดียวสำหรับหน่วยเสียงแต่ละหน่วย โดยหลีกเลี่ยงการประสมอักษรอย่างเช่น sh และ th ในการเขียน[[ภาษาอังกฤษ]]
 
{| class="toccolours" style="float: right; margin-left: 1em; margin-right: 1em; font-size: 85%; background:Lightyellow; color:black; width:{{{size|23em}}}; max-width: 25%;" cellspacing="5"
| บทความนี้มีสัญลักษณ์[[สัทอักษรสากล]]ปรากฏอยู่ คุณอาจต้องการ[[ไทป์เฟซ]]ที่รองรับ[[ยูนิโคด]]เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์
|}
 
== แผนภูมิสัทอักษรสากล ==
ผู้ใช้นิรนาม