ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัทอักษรสากล"

.
(.)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(.)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สัญลักษณ์ {{IPA|[ʁ, ʕ, ʢ]}} แทนทั้งเสียงเสียดแทรกโฆษะและเสียงเปิดโฆษะ
* {{IPA|[h]}} และ {{IPA|[ɦ]}} ไม่ใช่เสียงเส้นเสียง เสียงเสียดแทรก หรือเสียงเปิดอย่างแท้จริง แต่เป็น[[การเปล่งเสียงพูด]] (phonation) มากกว่า
 
== สัญลักษณ์ระบุลักษณะการออกเสียง ==
 
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|-
| style = "font-size:larger;" | {{IPA-Text|ˈ}}
| [[เสียงเน้น]]หลัก
|-
| style = "font-size:larger;" | {{IPA-Text|ˌ}}
| [[เสียงเน้น]]รอง
|-
| style = "font-size:larger;" | {{IPA-Text|ː}}
| เสียงยาว
|-
| style = "font-size:larger;" | {{IPA-Text|ˑ}}
| เสียงกึ่งยาว
|-
| style = "font-size:larger;" | {{IPA-Text|˘}}
| เสียงสั้นพิเศษ
|-
| style = "font-size:larger;" | {{IPA-Text|.}}
| แยกพยางค์ของเสียง
|-
| style = "font-size:larger;" | {{IPA-Text||}}
| กลุ่มย่อย (foot)
|-
| style = "font-size:larger;" | {{IPA-Text|‖}}
| กลุ่มหลัก (intonation)
|-
| style = "font-size:larger;" | {{IPA-Text|‿}}
| เสียงต่อเนื่อง
|}
 
== วงเล็บเหลี่ยมและทับ ==
ผู้ใช้นิรนาม