ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{เว็บย่อวิกิ|WP:NONSENSE}}
{{แนวปฏิบัติ}}
{{กล่องแนวปฏิบัติ}}
ผู้เขียนและผู้ร่วมแก้ไขในวิกิพีเดียได้มีส่วนร่วมพัฒนา[[WP:FA|บทความคุณภาพสูง]]ได้ แต่ในบางครั้ง วิกิพีเดียก็มีเนื้อหาที่อาจเป็น'''เรื่องไร้สาระ'''ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็นสองประเภท:
 
# มีเนื้อหาไร้สาระทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ข้อความหรือตัวอักษรแบบสุ่มซึ่งไม่มีความหมายทั้งหมด อย่างเช่น ข้อความ "dsfjilsafjdhjsafdljsadhsa"
# เนื้อหาซึ่งอาจดูเหมือนจะมีความหมายตามกระแสนิยมในชั่วเวลาหนึ่ง แต่เป็นที่สับสนอย่างสิ้นเชิงชนิดที่ว่าบุคคลผู้มีเหตุผลโดยทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้
 
การมีเนื้อหาของบทความถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวิกิพีเดีย แม้ส่วนประกอบของเนื้อหาจะค่อนข้างน้อย แต่ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่บทความในวิกิพีเดียในฐานะสารานุกรมเสรี จะไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจน
 
== ส่วนของการที่ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน ==
* มีแค่ชื่อ
ผู้ใช้นิรนาม