ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์"

ลบลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
(ย้อนการแก้ไขที่ 8726197 สร้างโดย 43.224.36.250 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ลบลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ campaign-external-machine-translation
'''สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์''' หรือบ้างก็เรียกทับศัพท์ว่า '''ไลเซนซ์''' ({{lang-en|software license/licence}}; ศัพท์บัญญัติว่า ''ใบอนุญาตซอฟต์แวร์'') คือเอกสารทางกฎหมาย (ซึ่งมักจะเป็นรูปแบบหนึ่งของ[[สัญญา]]และไม่จำเป็นต้องพิมพ์อยู่บนกระดาษ) ที่ควบคุมการใช้หรือการเผยแพร่[[ซอฟต์แวร์]] โดยปกติซอฟต์แวร์ทั้งหมดมี[[ลิขสิทธิ์]]คุ้มครอง เว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็น[[สาธารณสมบัติ]] การใช้เอกสารสัญญาจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อการคุ้มครองซอฟต์แวร์ สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ทั่วไปมักจะอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นปลาย ใช้ซอฟต์แวร์และสำเนาด้วยแนวทางที่มันควรจะเป็น มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
 
ซอฟต์แวร์บางชนิดได้สัญญาอนุญาตเมื่อซื้อจากตัวแทนจำหน่าย หรือได้สัญญาอนุญาตแบบ[[ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม]] (โออีเอ็ม) เมื่อถูกรวบชุดกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์อาจอยู่ในรูปแบบ[[ฟรีแวร์]]หรือ[[แชร์แวร์]]ก็ได้ สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้สองประเภทใหญ่ได้แก่ [[สัญญาอนุญาตกรรมสิทธิ์]] และสัญญาอนุญาตเปิดหรือเสรี ซึ่งประเภทหลังประกอบด้วย[[สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์เสรี]] และ[[สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ซ]]อื่น ๆ คุณลักษณะดังกล่าวแบ่งออกตามผลกระทบที่จะเกิดแก่สิทธิของผู้ใช้ขั้นปลาย
 
==ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม