ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรวรรดิออสเตรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|symbol =
|symbol_type =
|national_anthem = [[Gott erhalte Franz den Kaiserก็อทเอไฮล์ทีฟรานซ์ดินไคเซอร์]]<br /> ("ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองจักรพรรดิฟรันซ์")
|common_languages = [[ภาษาเยอรมัน|เยอรมัน]], [[ภาษาฮังการี|ฮังการี]], [[ภาษาโรมาเนีย|โรมาเนีย]], [[ภาษาเช็ก|เช็ก]], [[ภาษาสโลวัก|สโลวัก]], [[ภาษาสโลวีเนีย|สโลวีเนีย]], [[ภาษาโครเอเชีย|โครเอเชีย]], [[ภาษาเซอร์เบีย|เซอร์เบีย]], [[ภาษาอิตาลี|อิตาลี]], [[ภาษาโปแลนด์|โปแลนด์]], [[ภาษารูทีเนีย|รูทีเนีย]]
|religion = [[โรมันคาทอลิก]]
ผู้ใช้นิรนาม