ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พลาสติก"

เพิ่มขึ้น 3,017 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มเนื้อหาเรื่อง "ความเป็นมาของพลาสติก" โดยอ้างอิงจากบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษ en:Plastic
(เพิ่มเนื้อหาในย่อหน้าแรก)
(เพิ่มเนื้อหาเรื่อง "ความเป็นมาของพลาสติก" โดยอ้างอิงจากบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษ en:Plastic)
{{ระวังสับสน|พลาสติด}}
[[ไฟล์:Plastic household items.jpg|thumb|upright=1.4|เครื่องใช้ภายในบ้านที่ทำมาจากพลาสติก]]
'''พลาสติก''' ([[:en:Plastic]]) เป็นวัสดุในกลุ่ม[[พอลิเมอร์]] สังเคราะห์ขึ้นจาก[[สารประกอบอินทรีย์]] มีน้ำหนักโมเลกุลสูง สามารถหลอมขึ้นรูปเป็นของแข็งรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย มีการนำมาใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ท่อประปา เป็นต้น <ref>https://www.sciencehistory.org/science-of-plastics</ref><ref>https://web.archive.org/web/20100317004747/http://www.americanchemistry.com/s_plastics/doc.asp?CID=1571&DID=5972</ref>
 
พลาสติกโดยทั่วไปสังเคราะห์จาก[[ปิโตรเคมี]] แต่ในปัจจุบันมีพลาสติกที่ทำจากทรัพยากรหมุนเวียน ([[:en:Renewable resourcesresource]]) มากขึ้น เช่น ทำจากกรดพอลิแลกติกที่ได้จากข้าวโพด หรือเอทานอลที่ได้จากอ้อย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พลาสติกที่ทำจากวัสดุทางชีวภาพ ไม่ใช่ทุกบางชนิดจะก็ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ <ref> Storz, Henning. (2014). Bio-based plastics: status, challenges and trends. Landbauforschung Volkenrode. 63. 321-332. DOI: 10.3220/LBF_2013_321-332. </ref>
 
== ความเป็นมาของพลาสติก ==
พลาสติกสังเคราะห์ชนิดแรกของโลก คือ เบคคาไลท์ ([[:en:Bakelite]]) ถูกคิดค้นขึ้นโดย [[:en:Leo Baekeland]] ในปี ค.ศ. 1907 ณ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา <ref name=Baekeland>{{cite web|last1=American Chemical Society National Historic Chemical Landmarks|title=Bakelite: The World's First Synthetic Plastic|url=http://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/bakelite.html|accessdate=23 February 2015}}</ref> และต่อมาได้มีนักเคมีคนสำคัญอีกหลายคนที่ศึกษาเรื่องพลาสติก อาทิ Hermann Staudinger ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเคมีพอลิเมอร์ และ Herman Mark ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งฟิสิกส์พอลิเมอร์ <ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/?id=0qFQ5OuKoy8C&pg=PA58&dq=%22father%20of%20polymer%22#v=onepage&q=%22father%20of%20polymer%22&f=false|title=Polymer Chemistry: Introduction to an Indispensable Science|first=David M.|last=Teegarden|year=2004|publisher=NSTA Press|via=Google Books|isbn=978-0-87355-221-9}}</ref>
 
พลาสติกเริ่มกลายมาเป็นวัสดุที่ใช้งานแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 20 และอัตราการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี ค.ศ. 2018 มีปริมาณการผลิตพลาสติกทั่วโลกมากถึง 359 ล้านตัน <ref>PlasticsEurope. (2019). https://www.plasticseurope.org/application/files/1115/7236/4388/FINAL_web_version_Plastics_the_facts2019_14102019.pdf</ref> แม้พลาสติกจะเป็นวัสดุที่มีประโยชน์หลากหลาย แต่ความคงทนของพลาสติกก็นำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน เนื่องจากพลาสติกส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ ในระยะหลังจึงมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวมากขึ้น เช่น เพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติก และรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติก หรือนำกลับมาใช้ซ้ำ เป็นต้น
 
== พลาสติกชนิดต่าง ๆ ==
28

การแก้ไข