ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

แก้ div col
(แก้ div col)
 
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=เทศบาลเมือง|ดูที่=ร้อยเอ็ด (แก้ความกำกวม)}}
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
<!-- ชื่อ ภาพ และคำขวัญ -->
| ชื่อ = ร้อยเอ็ด
| ประเภท = เทศบาลเมือง
| ตรา = เมืองร้อยเอ็ด.png
| คำขวัญ = ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักตำนานเมือง ลือเลื่องประเพณี วัฒนธรรม งามล้ำแหล่งท่องเที่ยว
<!-- ที่ตั้ง แผนที่ และการปกครอง -->
| pushpin_map = Thailand
| pushpin_label_position =
| สำนักงาน =
| นายกเทศมนตรี =
<!-- การขนส่ง -->
| ทางหลวง = {{ป้ายทางหลวง|H|23|25px}} {{ป้ายทางหลวง|H|214|25px}} {{ป้ายทางหลวง|H|215|25px}} {{ป้ายทางหลวง|H|232|25px}} {{ป้ายทางหลวง|H|2043|25px}} {{ป้ายทางหลวง|H|2044|25px}} {{ป้ายทางหลวง|H|2045|25px}}
<!-- ข้อมูลตัวเลข -->
| พื้นที่ = 11.63
| ประชากร = 35,671
| รหัสpostal = 45000
| geocode = 4599
<!-- ข้อมูลติดต่อ -->
| โทรศัพท์ = 043511222
| โทรสาร = 043513394
ในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีประชากรทั้งหมด 35,671 คน แบ่งเป็นชาย 16,864 คน หญิง 18,807 คน มีจำนวนบ้าน 16,259 หลังคาเรือน<ref name="stat"/> แบ่งการปกครองเป็นชุมชนจำนวน 20 ชุมชน ดังนี้
 
{{col-begin|width=auto}}{{col-3}}
{{col-3}}
:'''เขตที่ 1'''
# ชุมชนวัดป่าเรไร
# ชุมชนโรงพยาบาล
{{col-end}}
{{-}}
 
 
 
== การศึกษา ==
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
 
== วัด ==
{{div col|colscolwidth=420em}}
* วัดบูรพาภิราม
* วัดบึงพระลานชัย
16,164

การแก้ไข