ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

ร่วมการประกวด Wiki Loves Earth ด้วยการถ่ายภาพอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย หัวข้อ บัตรประจำตัวประชาชนไทยและรูปบัตร ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ นำออกโดยด่วน ฉันไม่ยินยอม
(ร่วมการประกวด Wiki Loves Earth ด้วยการถ่ายภาพอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย หัวข้อ บัตรประจำตัวประชาชนไทยและรูปบัตร ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ นำออกโดยด่วน ฉันไม่ยินยอม)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การควบคุมประวัติบนวิกิพีเดียภาษาไทยมีการมอบหมายให้[[Special:ListUsers/oversight|ผู้ใช้จำนวนจำกัด]]เพื่อให้ระงับเนื้อหาที่ตรงตามข้อกำหนดเข้มงวดด้านล่าง การใช้เครื่องมือเหล่านี้มีผู้ควบคุมประวัติคนอื่นเฝ้าสังเกตอยู่ อาจเพิกถอนผู้ควบคุมประวัติที่ใช้เครื่องมือในทางที่ผิดหรือละเมิดได้
 
ประชาคมหรือคณะอนุญาโตตุลาการของวิกิพีเดีย (ถ้ามี) จะเป็นผู้อนุมัติสิทธิดังกล่าว หลังมีการปรึกษาในชุมชนและตรวจสอบภูมิหลังแล้ว กำหนดให้ผู้ควบคุมประวัติในวิกิพีเดียภาษาไทยต้องมีคุณสมบัติเดียวกับ[[วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล|เกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ]] ทั้งนี้ ผู้นั้นไม่จำต้องเป็น[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบ]] แต่จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่เสนอชื่อ และลงนามใน[[m:Confidentiality agreement for nonpublic information|ข้อตกลงการรักษาความลับสำหรับสารสนเทศส่วนบุคคล]]ของมูลนิธิวิกิมีเดียก่อนได้รับแต่งตั้ง
 
==นโยบายการควบคุมประวัติ==
ผู้ใช้นิรนาม