ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ครรชิต ขวัญประชา"

* ดิน น้ำ ลม ไฟ (2512)
* นางพญา (2512)
* เป็นไปไม่ได้ (2513)
* พระจันทร์แดง (2513)
* รักชั่วฟ้า (2513)
* ทอง 3 (2531)
* ทองเถื่อน (2531)
* นักสู้ชาติผยอง (2531)
* คู่แค้นปืนเดือด (2531)
* พายุยางแดง (2531)
ผู้ใช้นิรนาม