ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ครอบครัว ==
เจ้าพระยามุขมนตรี สมรสกับคุณหญิงล้วน ธิดาหลวงวารีราชายุกติ (เจ้าสัวโป๊) กับนางเสงี่ยมโปษยานนท์ มีบุตรหลายคน เช่น นายศรีศุกร์ เปาโรหิตย์ นายประโพธ เปาโรหิตย์ เป็นต้น<ref name="หน้า256"/>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{จ.ม.|๒๔๔๔}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/028/497.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] </ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม