ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีบุญเรือง"

 
*วันที่ 16 กรกฎาคม 2508 แยกเป็น '''กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง''' อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 1 มีนาคม 2512 ตั้งเป็น'''อำเภอศรีบุญเรือง'''
*วันที่ 1 ธันวาคม 2536 มีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสังศรีบุญเรืองจึงอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
1,784

การแก้ไข